Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Långtidsarbetslöshet

Långtidsarbetslöshet

Senast uppdaterad 2021-02-24
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Långtidsarbetslösa.
Arbetslösa som varit anmälda på Arbetsförmedlingen i minst 12 månader om de är 25 år eller äldre, och under den tiden inte haft ett arbete eller deltagit i ett program med aktivitetsstöd. Ungdomar under 25 år räknas som långtidsarbetslösa efter 6 månader.

Långtidsarbetslöshet 16-64 år. Årsmedeltal 2020

Kommun/Region Antal långtidsarbetslösa Andel långtidsarbetslösa (%)
Falkenberg 535 2,0
Halmstad 1 856 3,0
Hylte 247 4,1
Kungsbacka 475 0,9
Laholm 322 2,2
Varberg 589 1,6
Hallands län 4 023 2,0
Riket 163 396 2,6

Långtidsarbetslöshet 2008-2020.  Årsmedeltal

         

År

Antal långtidsarbetslösa 16-64 år

Andel långtidsarbetslösa 16-64 år (%)

Hallands län

Riket     

Hallands län

Riket

2008

1 451

62 994

1,0

1,4

2009

2 278

97 692

1,5

2,1

2010

3 764

153 700

2,5

3,3

2011

3 700

153 617

2,5

3,4

2012

3 630

155 682

2,4

3,3

2013

3 760

160 928

2,5

3,4

2014

3 615

156 923

2,4

3,3

2015

3 760

156 293

2,5

3,3

2016

4 032

157 813

2,6

3,3

2017

3 976

149 082

2,1

2,4

2018

4 012

149 111

2,1

2,4

2019

3 872

144 881

2,0

2,3

2020

4 023

163 396

2,0

2,6

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen långtidsarbetslösa 2008-2020. Index år 2008=100

     

År

Långtidsarbetslösa. Index år 2008=100

Hallands län

Riket

2008

100

100

2009

150

147

2010

244

229

2011

249

238

2012

239

235

2013

243

239

2014

233

232

2015

242

231

2016

258

232

2017

205

170

2018

203

167

2019

196

163

2020

200

181

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta