Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2022 i åldersgrupper

                       

Kvinnor och män

                   

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Falkenberg

48,0

74,2

81,3

84,7

86,9

88,9

88,9

88,2

87,1

75,9

84,3

Halmstad

34,7

65,2

78,1

82,0

84,0

86,7

88,9

87,7

85,7

71,7

81,1

Hylte

35,8

71,9

75,9

81,0

84,2

83,0

87,6

86,1

85,5

74,0

81,3

Kungsbacka

41,0

72,8

82,2

88,9

91,5

92,7

93,8

93,9

91,9

80,3

88,7

Laholm

37,1

73,4

79,6

86,0

86,5

87,6

88,7

87,8

85,0

76,3

83,8

Varberg

47,2

75,5

82,7

88,2

90,8

91,9

91,7

92,1

89,4

75,4

86,8

Hallands län

40,7

70,5

80,3

85,4

87,8

89,6

90,8

90,4

88,2

75,6

84,7

Riket

32,5

65,2

77,6

82,7

84,3

86,3

87,7

87,4

85,1

73,2

81,4

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Falkenberg

52,0

72,6

80,1

83,9

85,6

88,4

89,1

87,7

85,6

73,1

83,2

Halmstad

39,1

65,4

77,9

81,1

83,1

86,0

87,9

86,2

85,2

69,8

80,4

Hylte

36,3

68,5

71,4

76,2

80,3

78,2

87,9

85,1

82,9

71,9

78,6

Kungsbacka

48,3

72,6

81,7

87,8

90,4

92,2

93,3

93,6

91,6

79,0

88,2

Laholm

38,9

66,3

77,3

83,5

85,2

86,6

89,0

86,1

82,9

73,7

81,9

Varberg

51,6

74,3

83,0

86,7

89,4

91,0

90,9

91,1

87,9

74,0

85,8

Hallands län

45,6

69,5

79,8

84,1

86,6

88,8

90,3

89,4

87,3

73,7

83,8

Riket

37,2

64,4

76,6

81,1

82,6

85,3

86,9

86,4

84,0

71,7

80,3

                       

Män

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Falkenberg

44,4

76,1

82,6

85,3

87,9

89,1

88,6

88,9

89,1

78,8

85,4

Halmstad

30,4

65,0

78,2

82,8

84,9

87,5

90,0

89,1

86,1

73,6

81,8

Hylte

35,1

75,5

78,5

85,8

86,0

86,3

85,2

86,8

87,4

77,5

83,8

Kungsbacka

34,1

73,0

82,5

90,2

92,6

93,3

94,4

94,4

92,2

81,7

89,1

Laholm

35,5

79,2

81,5

88,3

87,5

88,9

88,5

89,8

86,9

78,7

85,7

Varberg

42,9

76,5

82,5

89,9

92,1

92,6

92,2

93,0

90,6

76,8

87,8

Hallands län

36,1

71,4

80,7

86,6

88,8

90,3

91,2

91,4

89,1

77,5

85,6

Riket

28,2

65,8

78,6

84,3

85,9

87,2

88,4

88,3

86,2

74,6

82,4

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta