Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2020 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Falkenberg

37,1

71,0

79,2

85,8

86,7

79,9

27,2

82,8

Halmstad

27,0

59,0

76,7

83,5

86,0

76,7

23,5

80,6

Hylte

25,0

58,6

73,2

79,4

84,3

79,1

33,1

79,2

Kungsbacka

32,7

68,5

83,3

90,0

92,0

83,9

27,2

87,8

Laholm

31,3

67,7

80,5

83,7

86,2

79,3

31,4

82,4

Varberg

36,3

72,4

82,6

88,6

90,3

80,9

26,6

85,6

Hallands län

31,9

65,6

79,7

86,4

88,6

80,1

26,6

83,8

Riket

24,9

59,4

77,0

82,7

85,2

76,7

24,3

80,4

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Falkenberg

40,7

71,1

77,3

84,1

86,6

78,3

21,6

81,5

Halmstad

30,3

61,6

76,0

82,9

85,5

76,1

19,2

80,0

Hylte

28,0

53,8

68,1

75,1

84,1

75,9

25,1

76,0

Kungsbacka

38,0

70,6

81,9

89,2

92,0

83,6

21,9

87,3

Laholm

35,9

67,0

77,2

82,2

85,4

76,9

24,6

80,4

Varberg

43,0

71,6

81,1

87,6

89,8

79,9

22,2

84,5

Hallands län

36,6

66,7

78,3

85,4

88,3

79,1

21,5

82,9

Riket

28,6

59,9

75,3

81,4

84,8

76,0

19,8

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Falkenberg

33,5

70,9

81,0

87,3

86,9

81,4

32,7

84,1

Halmstad

24,1

56,6

77,3

84,1

86,5

77,4

28,1

81,2

Hylte

22,6

62,0

78,0

83,6

84,6

82,1

40,2

82,2

Kungsbacka

27,7

66,8

84,7

90,8

91,9

84,2

32,9

88,3

Laholm

27,1

68,1

83,7

85,2

86,9

81,6

37,6

84,3

Varberg

30,1

73,1

84,1

89,7

90,8

82,0

31,1

86,7

Hallands län

27,6

64,7

81,0

87,4

88,9

81,1

31,9

84,7

Riket

21,4

58,9

78,6

84,0

85,6

77,4

29,0

81,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta