Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Hallands län till övriga län i riket 2019. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Västra Götalands län 11 355 15 105 26 460
Skåne län 1 518 2 056 3 574
Stockholms län 750 1 296 2 046
Jönköpings län 445 794 1 239
Kronobergs län 282 576 858
Östergötlands län 49 100 149
Kalmar län 31 73 104
Örebro län 34 59 93
Blekinge län 22 69 91
Värmlands län 17 72 89
Uppsala län 27 57 84
Västmanlands län 28 54 82
Södermanlands län 26 48 74
Dalarnas län 31 39 70
Västerbottens län 16 33 49
Norrbottens län 14 31 45
Västernorrlands län 11 23 34
Gävleborgs län 12 20 32
Jämtlands län 9 18 27
Gotlands län 8 6 14
Totalt 14 685 20 529 35 214

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta