Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2022-01-13
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2021

Kommun/Region Antal Andel (%)
Falkenberg 833 3,7
Halmstad 1 968 3,8
Hylte 230 4,5
Kungsbacka 882 2,1
Laholm 375 3,1
Varberg 788 2,4
Hallands län 5 075 3,1
Riket 198 272 3,8

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2021

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Hallands län

Riket

Hallands län

Riket

2008

3 874

150 284

2,7

3,4

2009

6 429

236 828

4,3

5,7

2010

6 438

231 288

4,3

4,9

2011

5 410

206 431

3,7

4,6

2012

5 482

212 898

3,7

4,6

2013

5 518

214 295

3,6

4,5

2014

5 121

202 463

3,4

4,3

2015

5 117

194 385

3,4

4,1

2016

5 446

189 718

3,6

4,0

2017

5 291

191 927

3,4

4,0

2018

5 008

185 710

3,2

3,8

2019

4 724

187 000

2,9

3,7

2020

6 478

252 029

3,9

4,9

2021

5 075

198 272

3,1

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 2008-2021. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Hallands län

Riket

2008

100

100

2009

159

168

2010

159

144

2011

137

135

2012

137

135

2013

133

132

2014

126

126

2015

126

121

2016

131

118

2017

126

118

2018

117

110

2019

108

110

2020

145

144

2021

113

112

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta