Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Antal rivna lägenheter i flerb…

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Senast uppdaterad 2021-05-10
Förklaring
SCB erhåller uppgifter om rivningar av kommunerna, kompletterade med uppgifter per telefon för vissa ägare. I materialet ingår samtliga ägarkategorier; stat, landsting, kommun, kommunägda bolag, HSB, Riksbyggen, annan bostadsrättsförening samt övriga ägare.
Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2009-2019

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Halmstad 0 0 0 0 12 0 15 0 0 0 0
Hylte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kungsbacka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varberg 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Hallands län 0 0 0 0 12 0 15 11 8 0 8
Riket 495 768 566 826 468 739 463 449 540 658 1 080

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta