Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2021-03-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2020 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Hallands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Hallands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Sverige

546

26,1

20,3

 

Sverige

494

52,7

45,4

Afghanistan

513

24,5

28,6

 

Afghanistan

82

8,7

12,4

Tyskland

256

12,2

11,1

 

Tyskland

51

5,4

4,4

Nordamerika

223

10,6

9,3

 

Danmark

47

5,0

3,5

Polen

144

6,9

3,0

 

Polen

38

4,1

4,5

Syrien

136

6,5

3,9

 

Rumänien

28

3,0

1,6

Indien

89

4,3

3,1

 

Europa utom EU28 och Norden

19

2,0

1,9

Irak

72

3,4

4,9

 

Norge

18

1,9

2,5

Rumänien

47

2,2

1,7

 

Storbritannien och Nordirland

18

1,9

3,1

Eritrea

45

2,1

2,0

 

Island

15

1,6

0,7

Pakistan

39

1,9

2,9

 

Pakistan

15

1,6

0,5

Europa utom EU28 och Norden

30

1,4

2,2

 

Nordamerika

13

1,4

2,1

Iran

29

1,4

2,0

 

Syrien

13

1,4

0,8

Finland

24

1,1

2,1

 

Finland

11

1,2

3,9

Sydamerika

23

1,1

2,3

 

Sydamerika

11

1,2

2,0

Danmark

22

1,1

2,3

 

Iran

10

1,1

1,0

Norge

20

1,0

1,6

 

Kina

9

1,0

2,0

Storbritannien och Nordirland

18

0,9

2,8

 

Eritrea

5

0,5

0,7

Island

15

0,7

0,5

 

Irak

5

0,5

3,9

Kina

11

0,5

2,1

 

Oceanien

3

0,3

0,4

Oceanien

3

0,1

0,3

 

Indien

1

0,1

0,2

Statslös

26

1,2

0,6

 

Statslös

1

0,1

0,2

Okänt

6

0,3

0,3

 

Okänt

0

0,0

0,3

Samtliga                                   

2 094

100

100

 

Samtliga                                   

938

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta