Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2021

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Falkenberg

2 621

0

0,0

Halmstad

9 710

3

0,0

Hylte

534

15

2,8

Kungsbacka

2 390

0

0,0

Laholm

1 148

0

0,0

Varberg

5 167

2

0,0

Hallands län

21 570

20

0,1

Riket

750 809

3 890

0,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2021 i kommunala bostadsföretag

 

Antal bostadslägenheter

 

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Falkenberg

2 186

2 331

2 331

2 331

2 385

2 388

2 438

2 433

2 433

2 509

2 621

Halmstad

9 392

8 484

8 498

8 498

8 662

8 564

8 644

8 854

8 939

9 272

9 710

Hylte

556

556

556

556

535

534

534

534

521

521

534

Kungsbacka

2 037

2 042

2 058

2 058

2 058

2 006

2 052

2 116

2 122

2 354

2 390

Laholm

1 118

1 118

1 118

1 173

1 200

1 204

1 204

1 212

1 143

1 139

1 148

Varberg

4 569

4 569

4 569

5 034

5 034

5 034

5 034

5 034

5 034

4 939

5 167

Hallands län

19 858

19 100

19 130

19 650

19 874

19 730

19 906

20 183

20 192

20 734

21 570

Riket

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

742 361

750 809

                       

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

 

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Falkenberg

3

1

1

0

0

0

0

0

3

1

0

Halmstad

4

11

21

2

17

1

70

7

2

1

3

Hylte

43

17

22

24

35

65

50

8

6

11

15

Kungsbacka

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

Laholm

33

1

3

6

22

3

15

3

6

1

0

Varberg

0

0

0

27

0

0

0

0

0

1

2

Hallands län

83

30

47

59

86

69

135

18

17

15

20

Riket

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

3 046

3 890

                       

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

 

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Falkenberg

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Halmstad

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

0,0

0,8

0,1

0,0

0,0

0,0

Hylte

7,7

3,1

4,0

4,3

6,5

12,2

9,4

1,5

1,2

2,1

2,8

Kungsbacka

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Laholm

3,0

0,1

0,3

0,5

1,8

0,2

1,2

0,2

0,5

0,1

0,0

Varberg

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hallands län

0,4

0,2

0,2

0,3

0,4

0,3

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

Riket

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

0,4

0,5

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2021 i kommunala bostadsföretag. Index år 2005=100

 
                       

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2005=100

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Falkenberg

100

107

107

107

109

109

112

111

111

115

120

Halmstad

100

90

90

90

92

91

92

94

95

99

103

Hylte

100

100

100

100

96

96

96

96

94

94

96

Kungsbacka

100

100

101

101

101

98

101

104

104

116

117

Laholm

100

100

100

105

107

108

108

108

102

102

103

Varberg

100

100

100

110

110

110

110

110

110

108

113

Hallands län

100

96

96

99

100

99

100

102

102

104

109

Riket

100

100

100

99

98

96

95

95

95

95

96

                       

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2005=100

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

 

Falkenberg

100

33

33

0

0

0

0

0

100

33

0

Halmstad

100

275

525

50

425

25

1 750

175

50

25

75

Hylte

100

40

51

56

81

151

116

19

14

26

35

Kungsbacka

100

 

 

 

100

0

0

0

0

0

0

Laholm

100

3

9

18

67

9

45

9

18

3

0

Varberg

100

 

 

100

0

0

0

0

0

4

7

Hallands län

100

36

57

71

104

83

163

22

20

18

24

Riket

100

83

73

67

75

50

42

19

15

22

29

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta