Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2023-01-12
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2022 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 39,3 60,7
Uppsala län 39,7 60,3
Södermanlands län 39,7 60,3
Östergötlands län 39,4 60,6
Jönköpings län 40,4 59,6
Kronobergs län 40,0 60,0
Kalmar län 39,6 60,4
Gotlands län 40,3 59,7
Blekinge län 38,4 61,6
Skåne län 37,1 62,9
Hallands län 38,6 61,4
Västra Götalands län 39,3 60,7
Värmlands län 39,2 60,8
Örebro län 39,0 61,0
Västmanlands län 39,2 60,8
Dalarnas län 40,5 59,5
Gävleborgs län 40,0 60,0
Västernorrlands län 39,6 60,4
Jämtlands län 39,2 60,8
Västerbottens län 41,0 59,0
Norrbottens län 38,0 62,0
Riket 39,1 60,9
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2002-2022.

År Hallands län Riket
2002 35,4 36,0
2003 35,0 35,6
2004 36,2 35,8
2005 35,4 36,2
2006 36,7 36,8
2007 35,0 35,8
2008 35,3 35,6
2009 35,0 35,5
2010 35,0 35,5
2011 35,4 35,8
2012 35,8 36,2
2013 36,4 37,2
2014 36,2 37,5
2015 37,4 38,1
2016 37,2 38,3
2017 37,9 38,4
2018 38,1 38,4
2019 37,6 38,5
2020 37,8 39,2
2021 39,2 39,7
2022 38,6 39,1
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2002-2022. Index år 2002=100

År Hallands län Riket
2002 100 100
2003 99 99
2004 102 100
2005 100 101
2006 103 102
2007 99 99
2008 99 99
2009 99 99
2010 99 99
2011 100 99
2012 101 101
2013 103 103
2014 102 104
2015 106 106
2016 105 106
2017 107 107
2018 108 107
2019 106 107
2020 107 109
2021 111 110
2022 109 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta