Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2021-06-18
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2020

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds- belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Falkenberg

676

32 550

48 151

712

Halmstad

1 407

77 326

54 958

749

Hylte

343

20 564

59 954

1 916

Kungsbacka

838

47 184

56 305

557

Laholm

375

21 986

58 629

848

Varberg

738

38 746

52 501

596

Hallands län

4 321

238 356

55 162

711

Riket

198 514

11 955 560

60 225

1 155

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2010-2020, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Falkenberg

813

839

821

795

881

897

872

713

709

623

676

Halmstad

1 586

1 473

1 504

1 507

1 612

1 625

1 626

1 569

1 519

1 415

1 407

Hylte

287

272

283

320

444

484

384

365

309

356

343

Kungsbacka

993

910

832

766

699

705

716

776

890

863

838

Laholm

497

483

454

450

520

517

512

462

420

402

375

Varberg

862

805

776

788

735

704

746

750

703

749

738

Hallands län

4 994

4 741

4 626

4 584

4 843

4 889

4 822

4 600

4 512

4 362

4 321

Riket

247210

235974

225106

228056

226684

226511

220112

213550

206 479

202 199

198 514

                       

Kostnad per invånare, kronor

                 

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Falkenberg

941

987

884

877

890

906

803

566

688

624

712

Halmstad

701

639

689

684

653

637

632

626

669

708

749

Hylte

1 100

960

983

1 085

1 258

1 353

1 204

1 129

1 276

1 522

1 916

Kungsbacka

541

557

530

509

460

431

457

490

583

545

557

Laholm

888

850

837

900

936

915

923

855

859

842

848

Varberg

503

504

490

513

469

463

498

489

508

566

596

Hallands län

684

667

658

663

643

633

627

592

649

665

711

Riket

1 236

1 190

1 116

1 125

1 088

1 081

1 060

1 067

1 093

1 129

1 155

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2010-2020. Utveckling av antal biståndshushåll samt kostnad per invånare. Index år 2010=100

                       

Kommun/Region

Biståndshushåll. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Falkenberg

100

103

101

98

108

110

107

88

87

77

83

Halmstad

100

93

95

95

102

102

103

99

96

89

89

Hylte

100

95

99

111

155

169

134

127

108

124

120

Kungsbacka

100

92

84

77

70

71

72

78

90

87

84

Laholm

100

97

91

91

105

104

103

93

85

81

75

Varberg

100

93

90

91

85

82

87

87

82

87

86

Hallands län

100

95

93

92

97

98

97

92

90

87

87

Riket

100

95

91

92

92

92

89

86

84

82

80

Kommun/Region

Kostnad per invånare. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Falkenberg

100

105

94

93

95

96

85

60

73

66

76

Halmstad

100

91

98

98

93

91

90

89

95

101

107

Hylte

100

87

89

99

114

123

109

103

116

138

174

Kungsbacka

100

103

98

94

85

80

84

91

108

101

103

Laholm

100

96

94

101

105

103

104

96

97

95

95

Varberg

100

100

97

102

93

92

99

97

101

113

119

Hallands län

100

98

96

97

94

93

92

87

95

97

104

Riket

100

96

90

91

88

87

86

86

88

91

93

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta