Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Bilars genomsnittsålder

Bilars genomsnittsålder

Senast uppdaterad 2011-07-01
Förklaring
En bils ålder beräknas utifrån det år som den blev nyregistrerad, då detta kan variera för samma årsmodell.

Personbilar i trafik samt bilarnas genomsnittsålder 2010

     

Kommun/Region

Personbilar i trafik

Genomsnittlig ålder från år för första registrering

Falkenberg

21 227

10,1

Halmstad

43 742

9,4

Hylte

5 415

9,9

Kungsbacka

38 505

8,3

Laholm

13 881

10,4

Varberg

29 816

10,2

Hallands län

152 586

9,5

Riket

4 335 182

9,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Personbilar i trafik samt bilarnas genomsnittsålder 1990, 2000, 2010

             

Kommun/Region

Personbilar i trafik

Genomsnittlig ålder från år för första registrering

1990

2000

2010

1990

2000

2010

Falkenberg

17 545

18 695

21 227

9,6

12,5

10,1

Halmstad

34 959

38 415

43 742

8,6

11,7

9,4

Hylte

5 172

5 215

5 415

9,0

11,5

9,9

Kungsbacka

25 705

32 092

38 505

8,6

11,9

8,3

Laholm

11 435

12 691

13 881

8,1

11,0

10,4

Varberg

21 816

24 704

29 816

8,4

11,6

10,2

Hallands län

116 632

131 812

152 586

9,2

11,3

9,5

Riket

3 600 518

3 890 159

4 335 182

7,5

9,1

9,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av bilarnas genomsnittliga ålder 1990-2010. Index år 1990=100

       

Kommun/Region

Index år 1990=100

1990

2000

2010

Falkenberg

100

130

106

Halmstad

100

136

109

Hylte

100

128

110

Kungsbacka

100

138

96

Laholm

100

136

128

Varberg

100

138

122

Hallands län

100

123

103

Riket

100

122

129

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta