Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2020. Hallands län

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 998 1 096 2 094
Utvandrare 433 505 938
Flyttningsnetto 565 591 1 156

Invandrare och utvandrare 1990-2019

 

 

 

 

 

     

År

Hallands län

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1990

629

726

227

315

402

411

813

1991

592

607

269

299

323

308

631

1992

510

498

247

292

263

206

469

1993

658

638

334

347

324

291

615

1994

1 009

1 020

356

356

653

664

1 317

1995

521

475

357

380

164

95

259

1996

399

369

434

435

-35

-66

-101

1997

624

594

514

469

110

125

235

1998

520

480

493

501

27

-21

6

1999

568

525

564

468

4

57

61

2000

686

635

501

453

185

182

367

2001

734

709

403

397

331

312

643

2002

668

682

413

383

255

299

554

2003

753

757

413

417

340

340

680

2004

732

711

405

402

327

309

636

2005

714

732

436

491

278

241

519

2006

988

1 026

510

563

478

463

941

2007

905

990

405

473

500

517

1 017

2008

946

1 073

486

620

460

453

913

2009

1 050

1 171

430

514

620

657

1 277

2010

929

1 017

559

608

370

409

779

2011

932

1 045

582

735

350

310

660

2012

884

954

523

529

361

425

786

2013

1 160

1 318

540

611

620

707

1 327

2014

1 553

1 891

488

588

1 065

1 303

2 368

2015

1 586

1 989

429

535

1 157

1 454

2 611

2016

2 001

2 768

442

570

1 559

2 198

3 757

2017

1 511

1 766

365

468

1 146

1 298

2 444

2018

1 426

1 719

464

520

962

1 199

2 161

2019

1 181

1 563

426

502

755

1 061

1 816

2020

998

1 096

433

505

565

591

1 156

Källa: Statistiska centralbyrån


 
               
   
     
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta