Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2021-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2019 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Norrbottens län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal       

%

Antal       

%

Antal        

%

Förvärvsarbetande totalt

15 410

14

25 945

23

41 355

37

112 135

Jordbruk, skogsbruk och fiske

225

10

245

11

470

21

2 280

Tillverkning och utvinning

1 510

10

1 650

11

3 160

22

14 555

Energiförsörjning; miljöverksamhet

305

19

285

17

590

36

1 635

Byggverksamhet

815

8

500

5

1 315

13

10 295

Handel

1 075

11

745

8

1 820

19

9 825

Transport och magasinering

655

11

320

6

975

17

5 765

Hotell- och restaurangverksamhet

435

13

365

11

800

23

3 450

Information och kommunikation

630

25

850

33

1 480

58

2 565

Finans- och försäkringsverksamhet

260

17

395

26

655

44

1 495

Fastighetsverksamhet

265

16

230

14

495

30

1 635

Företagstjänster

1 865

16

2 940

26

4 805

42

11 475

Offentlig förvaltning och försvar

2 080

22

4 110

43

6 190

65

9 555

Utbildning och forskning

2 035

17

6 055

52

8 090

70

11 630

Vård och omsorg; sociala tjänster

2 415

12

6 060

29

8 475

41

20 690

Personliga och kulturella tjänster

660

16

920

22

1 580

38

4 135

Okänd verksamhet

180

16

275

24

455

40

1 150

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 060

16

2 870

11

6 930

27

25 365

   i reguljär utbildning

2 360

34

990

14

3 350

49

6 895

   ej i reguljär utbildning

1 700

9

1 880

10

3 580

19

18 470

Totalt

19 470

14

28 815

21

48 285

35

137 500

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal      

%

Antal      

%

Antal        

%

Förvärvsarbetande totalt

729 865

16

1 341 195

29

2 071 060

45

4 644 175

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 435

13

6 000

10

13 435

23

58 850

Tillverkning och utvinning

68 195

13

90 630

17

158 825

30

523 490

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 085

18

12 155

25

21 240

43

49 600

Byggverksamhet

31 050

9

23 045

7

54 095

16

337 640

Handel

84 000

15

78 390

14

162 390

30

545 035

Transport och magasinering

30 170

14

23 060

10

53 230

24

222 830

Hotell- och restaurangverksamhet

22 040

15

13 555

9

35 595

24

151 395

Information och kommunikation

50 760

24

99 995

47

150 755

71

211 150

Finans- och försäkringsverksamhet

18 015

19

40 930

44

58 945

63

93 400

Fastighetsverksamhet

14 160

19

16 710

22

30 870

42

74 365

Företagstjänster

101 015

18

193 290

34

294 305

52

567 945

Offentlig förvaltning och försvar

65 750

22

145 145

50

210 895

72

292 565

Utbildning och forskning

81 565

16

274 075

53

355 640

68

521 045

Vård och omsorg; sociala tjänster

103 925

14

263 055

35

366 980

49

754 930

Personliga och kulturella tjänster

36 145

18

53 415

27

89 560

45

199 905

Okänd verksamhet

6 555

16

7 745

19

14 300

36

40 030

Icke förvärvsarbetande, Totalt

201 805

17

181 355

15

383 160

32

1 214 325

   i reguljär utbildning

102 980

30

59 830

17

162 810

47

348 070

   ej i reguljär utbildning

98 825

11

121 525

14

220 350

25

866 255

Totalt

931 670

16

1 522 550

26

2 454 220

42

5 858 500

Källa: Statistiska centralbyrån

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta