Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Norrbottens län

Antal Riket           

Andel kvinnor Norrbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor    

män    

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 074

3 431

4 505

25 062

71 554

96 616

23,8

25,9

Tillverkning och utvinning

3 434

12 222

15 656

136 752

411 536

548 288

21,9

24,9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

414

1 360

1 774

14 338

40 857

55 195

23,3

26,0

Byggverksamhet

1 219

10 305

11 524

38 622

334 485

373 107

10,6

10,4

Handel

4 984

5 701

10 685

267 205

327 987

595 192

46,6

44,9

Transport och magasinering

1 196

4 783

5 979

49 096

180 816

229 912

20,0

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

2 248

1 700

3 948

89 007

87 358

176 365

56,9

50,5

Information och kommunikation

730

1 912

2 642

68 358

162 209

230 567

27,6

29,6

Finans- och försäkringsverksamhet

909

589

1 498

50 221

50 548

100 769

60,7

49,8

Fastighetsverksamhet

671

1 181

1 852

36 124

51 715

87 839

36,2

41,1

Företagstjänster

5 170

7 402

12 572

276 645

356 243

632 888

41,1

43,7

Offentlig förvaltning och försvar

5 292

4 752

10 044

190 144

131 717

321 861

52,7

59,1

Utbildning

9 505

2 971

12 476

405 537

141 586

547 123

76,2

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

16 984

4 557

21 541

640 892

176 441

817 333

78,8

78,4

Kulturella och personliga tjänster

2 787

1 876

4 663

134 034

94 786

228 820

59,8

58,6

Näringsgren okänd

994

700

1 694

36 905

25 399

62 304

58,7

59,2

Totalt

57 611

65 442

123 053

2 458 942

2 645 237

5 104 179

46,8

48,2

Källa: Statistiska centalbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007). Norrbottens län

                     

Näringsgren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

4 421

4 576

4 432

4 378

4 212

4 265

4 117

4 760

4 696

4 505

Tillverkning och utvinning

16 680

16 424

16 341

15 746

15 513

15 455

15 612

15 219

15 274

15 656

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 613

1 623

1 744

1 682

1 707

1 685

1 748

1 883

1 746

1 774

Byggverksamhet

11 052

10 875

11 063

10 995

10 841

10 844

11 087

10 679

11 278

11 524

Handel

11 090

11 136

11 190

11 165

11 161

11 060

11 005

12 410

10 518

10 685

Transport och magasinering

6 102

6 273

6 156

6 126

6 348

6 220

6 456

6 074

5 935

5 979

Hotell- och restaurangverksamhet

3 688

3 945

4 034

4 196

4 240

4 175

4 208

4 202

3 738

3 948

Information och kommunikation

2 876

2 822

2 736

2 675

2 634

2 627

2 690

3 911

2 484

2 642

Finans- och försäkringsverksamhet

1 504

1 509

1 565

1 476

1 558

1 539

1 545

1 386

1 528

1 498

Fastighetsverksamhet

1 657

1 712

1 694

1 902

1 865

1 840

1 915

2 114

1 870

1 852

Företagstjänster

11 550

11 385

11 681

12 005

12 128

12 296

12 387

11 810

12 136

12 572

Offentlig förvaltning och försvar

8 878

9 636

9 756

9 906

10 153

10 058

10 271

6 949

9 617

10 044

Utbildning

12 283

12 238

12 195

12 289

12 738

12 793

12 740

17 591

12 247

12 476

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 465

22 259

22 365

22 864

23 379

23 221

22 895

28 731

21 994

21 541

Kulturella och personliga tjänster

4 628

4 792

4 800

4 660

4 679

4 684

4 708

5 807

4 600

4 663

Näringsgren okänd

1 588

1 543

1 583

1 590

1 343

1 503

1 376

2 064

1 995

1 694

Totalt

121 075

122 748

123 335

123 655

124 499

124 265

124 760

135 590

121 656

123 053

Källa: Statistiska centalbyrån

                     

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007), Norrbottens län. Index år 2012=100

                     

Näringsgren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

104

100

99

95

96

93

108

106

102

Tillverkning och utvinning

100

98

98

94

93

93

94

91

92

94

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

101

108

104

106

104

108

117

108

110

Byggverksamhet

100

98

100

99

98

98

100

97

102

104

Handel

100

100

101

101

101

100

99

112

95

96

Transport och magasinering

100

103

101

100

104

102

106

100

97

98

Hotell- och restaurangverksamhet

100

107

109

114

115

113

114

114

101

107

Information och kommunikation

100

98

95

93

92

91

94

136

86

92

Finans- och försäkringsverksamhet

100

100

104

98

104

102

103

92

102

100

Fastighetsverksamhet

100

103

102

115

113

111

116

128

113

112

Företagstjänster

100

99

101

104

105

106

107

102

105

109

Offentlig förvaltning och försvar

100

109

110

112

114

113

116

78

108

113

Utbildning

100

100

99

100

104

104

104

143

100

102

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

104

104

107

109

108

107

134

102

100

Kulturella och personliga tjänster

100

104

104

101

101

101

102

125

99

101

Näringsgren okänd

100

97

100

100

85

95

87

130

126

107

Totalt

100

101

102

102

103

103

103

112

100

102

Källa: Statistiska centalbyrån

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta