Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2021-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2019 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Norrbottens län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

112 135

1

1

6

23

32

14

23

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2 280

1

1

11

37

30

10

11

Tillverkning och utvinning

14 555

0

0

6

31

41

10

11

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 635

0

0

5

28

31

19

17

Byggverksamhet

10 295

1

0

8

31

47

8

5

Handel

9 825

1

1

9

25

46

11

8

Transport och magasinering

5 765

1

1

9

33

40

11

6

Hotell- och restaurangverksamhet

3 450

4

7

11

21

34

13

11

Information och kommunikation

2 565

0

0

2

10

29

25

33

Finans- och försäkringsverksamhet

1 495

0

0

3

13

41

17

26

Fastighetsverksamhet

1 635

0

0

7

34

28

16

14

Företagstjänster

11 475

1

2

7

20

27

16

26

Offentlig förvaltning och försvar

9 555

0

0

2

12

21

22

43

Utbildning och forskning

11 630

1

1

2

12

15

17

52

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 690

1

1

5

23

28

12

29

Personliga och kulturella tjänster

4 135

1

1

7

20

33

16

22

Okänd verksamhet

1 150

0

1

6

24

29

16

24

Icke förvärvsarbetande, Totalt

25 365

6

4

15

24

23

16

11

   i reguljär utbildning

6 895

5

6

8

7

25

34

14

   ej i reguljär utbildning

18 470

7

3

18

31

22

9

10

Totalt

137 500

2

1

7

20

28

15

27

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 644 175

1

2

7

18

28

16

29

Jordbruk, skogsbruk och fiske

58 850

2

1

14

29

31

13

10

Tillverkning och utvinning

523 490

1

1

10

26

31

13

17

Energiförsörjning; miljöverksamhet

49 600

0

1

7

22

26

18

25

Byggverksamhet

337 640

3

1

10

28

42

9

7

Handel

545 035

1

1

9

19

40

15

14

Transport och magasinering

222 830

1

2

11

27

34

14

10

Hotell- och restaurangverksamhet

151 395

5

8

12

18

34

15

9

Information och kommunikation

211 150

2

0

2

6

18

24

47

Finans- och försäkringsverksamhet

93 400

1

0

2

8

26

19

44

Fastighetsverksamhet

74 365

1

1

8

23

25

19

22

Företagstjänster

567 945

2

2

7

14

24

18

34

Offentlig förvaltning och försvar

292 565

0

0

2

10

15

22

50

Utbildning och forskning

521 045

1

1

3

11

16

16

53

Vård och omsorg; sociala tjänster

754 930

1

1

5

20

24

14

35

Personliga och kulturella tjänster

199 905

1

2

8

16

29

18

27

Okänd verksamhet

40 030

2

6

11

23

23

16

19

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 214 325

8

7

15

18

20

17

15

   i reguljär utbildning

348 070

6

8

9

8

22

30

17

   ej i reguljär utbildning

866 255

9

6

17

22

19

11

14

Totalt

5 858 500

3

3

9

18

26

16

26

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta