Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2022-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2020 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Örebro län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

131 670

1

2

7

20

31

15

24

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 820

1

1

12

26

36

14

10

Tillverkning och utvinning

18 685

1

1

9

28

35

12

14

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 155

0

0

9

26

28

23

13

Byggverksamhet

10 050

2

1

9

29

47

8

4

Handel

15 075

1

1

9

21

46

13

9

Transport och magasinering

6 450

1

3

10

28

40

12

6

Hotell- och restaurangverksamhet

3 375

5

9

12

18

36

13

6

Information och kommunikation

3 210

0

0

3

9

26

26

34

Finans- och försäkringsverksamhet

1 155

0

0

3

11

29

22

36

Fastighetsverksamhet

2 280

0

2

8

29

28

18

16

Företagstjänster

11 575

1

3

8

17

30

17

24

Offentlig förvaltning och försvar

10 360

0

1

3

11

16

23

46

Utbildning och forskning

15 365

0

1

3

11

17

16

49

Vård och omsorg; sociala tjänster

25 055

1

1

4

18

26

15

34

Personliga och kulturella tjänster

5 035

1

4

8

16

31

17

22

Okänd verksamhet

1 030

1

6

12

26

20

16

18

Icke förvärvsarbetande, Totalt

37 560

6

8

18

20

22

16

10

   i reguljär utbildning

11 945

5

9

11

8

24

29

13

   ej i reguljär utbildning

25 615

7

8

21

25

21

10

8

Totalt

169 230

2

3

9

20

29

15

21

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 603 480

1

2

7

17

28

16

28

Jordbruk, skogsbruk och fiske

59 380

2

1

13

28

32

13

10

Tillverkning och utvinning

514 255

1

1

10

25

32

13

17

Energiförsörjning; miljöverksamhet

51 555

0

1

7

22

28

18

24

Byggverksamhet

339 490

3

1

10

27

43

9

7

Handel

540 880

1

1

9

18

40

15

15

Transport och magasinering

211 855

1

2

11

27

35

13

11

Hotell- och restaurangverksamhet

136 355

5

8

12

19

34

14

9

Information och kommunikation

212 420

2

0

2

6

17

24

47

Finans- och försäkringsverksamhet

95 950

1

0

2

8

25

19

45

Fastighetsverksamhet

74 905

1

1

8

22

26

19

23

Företagstjänster

554 900

2

2

6

13

23

18

33

Offentlig förvaltning och försvar

304 280

0

0

2

9

16

22

49

Utbildning och forskning

516 535

1

1

3

10

16

15

49

Vård och omsorg; sociala tjänster

755 595

1

1

5

19

25

14

34

Personliga och kulturella tjänster

194 185

1

2

7

15

29

18

27

Okänd verksamhet

40 955

2

7

11

23

23

16

18

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 273 355

7

6

15

18

21

17

15

   i reguljär utbildning

381 060

5

7

9

9

24

30

17

   ej i reguljär utbildning

892 295

9

6

17

22

20

12

13

Totalt

5 876 835

3

3

8

18

26

16

25

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta