Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2021-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2019 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Örebro län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

133 310

1

2

7

21

31

15

24

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 820

1

1

13

27

35

14

9

Tillverkning och utvinning

19 050

1

1

10

29

34

12

14

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 180

0

0

10

26

28

22

13

Byggverksamhet

10 035

1

1

9

31

46

8

4

Handel

15 150

1

1

9

22

45

13

8

Transport och magasinering

6 590

1

3

11

28

39

13

6

Hotell- och restaurangverksamhet

3 600

4

9

12

18

36

14

6

Information och kommunikation

3 285

0

0

4

10

27

27

32

Finans- och försäkringsverksamhet

1 200

0

0

2

11

28

24

35

Fastighetsverksamhet

2 215

1

2

8

30

26

17

16

Företagstjänster

11 950

1

3

8

18

30

17

22

Offentlig förvaltning och försvar

9 475

0

0

2

11

15

24

48

Utbildning och forskning

15 585

0

1

3

11

18

17

51

Vård och omsorg; sociala tjänster

25 740

1

1

5

19

26

15

34

Personliga och kulturella tjänster

5 375

1

4

9

17

32

16

21

Okänd verksamhet

1 060

0

7

12

28

20

17

16

Icke förvärvsarbetande, Totalt

35 860

7

9

18

20

21

16

10

   i reguljär utbildning

10 375

5

9

12

7

23

31

13

   ej i reguljär utbildning

25 485

7

9

21

25

20

10

8

Totalt

169 170

2

3

9

20

29

15

21

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 644 175

1

2

7

18

28

16

29

Jordbruk, skogsbruk och fiske

58 850

2

1

14

29

31

13

10

Tillverkning och utvinning

523 490

1

1

10

26

31

13

17

Energiförsörjning; miljöverksamhet

49 600

0

1

7

22

26

18

25

Byggverksamhet

337 640

3

1

10

28

42

9

7

Handel

545 035

1

1

9

19

40

15

14

Transport och magasinering

222 830

1

2

11

27

34

14

10

Hotell- och restaurangverksamhet

151 395

5

8

12

18

34

15

9

Information och kommunikation

211 150

2

0

2

6

18

24

47

Finans- och försäkringsverksamhet

93 400

1

0

2

8

26

19

44

Fastighetsverksamhet

74 365

1

1

8

23

25

19

22

Företagstjänster

567 945

2

2

7

14

24

18

34

Offentlig förvaltning och försvar

292 565

0

0

2

10

15

22

50

Utbildning och forskning

521 045

1

1

3

11

16

16

53

Vård och omsorg; sociala tjänster

754 930

1

1

5

20

24

14

35

Personliga och kulturella tjänster

199 905

1

2

8

16

29

18

27

Okänd verksamhet

40 030

2

6

11

23

23

16

19

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 214 325

8

7

15

18

20

17

15

   i reguljär utbildning

348 070

6

8

9

8

22

30

17

   ej i reguljär utbildning

866 255

9

6

17

22

19

11

14

Totalt

5 858 500

3

3

9

18

26

16

26

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta