Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2022-02-28
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2020 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Örebro län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

19 730

15

31 915

24

51 645

39

131 670

Jordbruk, skogsbruk och fiske

250

14

175

10

425

23

1 820

Tillverkning och utvinning

2 185

12

2 605

14

4 790

26

18 685

Energiförsörjning; miljöverksamhet

265

23

155

13

420

36

1 155

Byggverksamhet

790

8

430

4

1 220

12

10 050

Handel

2 035

13

1 320

9

3 355

22

15 075

Transport och magasinering

780

12

410

6

1 190

18

6 450

Hotell- och restaurangverksamhet

450

13

210

6

660

20

3 375

Information och kommunikation

850

26

1 095

34

1 945

61

3 210

Finans- och försäkringsverksamhet

250

22

415

36

665

58

1 155

Fastighetsverksamhet

400

18

360

16

760

33

2 280

Företagstjänster

1 970

17

2 730

24

4 700

41

11 575

Offentlig förvaltning och försvar

2 375

23

4 730

46

7 105

69

10 360

Utbildning och forskning

2 440

16

7 575

49

10 015

65

15 365

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 685

15

8 420

34

12 105

48

25 055

Personliga och kulturella tjänster

845

17

1 105

22

1 950

39

5 035

Okänd verksamhet

165

16

185

18

350

34

1 030

Icke förvärvsarbetande, Totalt

6 000

16

3 645

10

9 645

26

37 560

   i reguljär utbildning

3 520

29

1 535

13

5 055

42

11 945

   ej i reguljär utbildning

2 480

10

2 110

8

4 590

18

25 615

Totalt

25 730

15

35 560

21

61 290

36

169 230

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

719 235

16

1 307 215

28

2 026 450

44

4 603 480

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 630

13

6 200

10

13 830

23

59 380

Tillverkning och utvinning

67 330

13

87 765

17

155 095

30

514 255

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 420

18

12 415

24

21 835

42

51 555

Byggverksamhet

31 675

9

23 770

7

55 445

16

339 490

Handel

82 980

15

79 135

15

162 115

30

540 880

Transport och magasinering

28 455

13

22 595

11

51 050

24

211 855

Hotell- och restaurangverksamhet

19 380

14

12 165

9

31 545

23

136 355

Information och kommunikation

50 560

24

100 255

47

150 815

71

212 420

Finans- och försäkringsverksamhet

18 210

19

42 870

45

61 080

64

95 950

Fastighetsverksamhet

14 435

19

17 135

23

31 570

42

74 905

Företagstjänster

97 720

18

181 975

33

279 695

50

554 900

Offentlig förvaltning och försvar

67 905

22

148 610

49

216 515

71

304 280

Utbildning och forskning

77 850

15

254 390

49

332 240

64

516 535

Vård och omsorg; sociala tjänster

104 210

14

258 095

34

362 305

48

755 595

Personliga och kulturella tjänster

34 890

18

52 330

27

87 220

45

194 185

Okänd verksamhet

6 590

16

7 500

18

14 090

34

40 955

Icke förvärvsarbetande, Totalt

217 195

17

186 320

15

403 515

32

1 273 355

   i reguljär utbildning

112 460

30

66 445

17

178 905

47

381 060

   ej i reguljär utbildning

104 735

12

119 875

13

224 610

25

892 295

Totalt

936 430

16

1 493 535

25

2 429 965

41

5 876 835

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta