Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2021-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2019 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Örebro län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

20 210

15

32 105

24

52 315

39

133 310

Jordbruk, skogsbruk och fiske

250

14

155

9

405

22

1 820

Tillverkning och utvinning

2 240

12

2 625

14

4 865

26

19 050

Energiförsörjning; miljöverksamhet

260

22

155

13

415

35

1 180

Byggverksamhet

780

8

415

4

1 195

12

10 035

Handel

2 010

13

1 250

8

3 260

22

15 150

Transport och magasinering

835

13

410

6

1 245

19

6 590

Hotell- och restaurangverksamhet

510

14

225

6

735

20

3 600

Information och kommunikation

900

27

1 050

32

1 950

59

3 285

Finans- och försäkringsverksamhet

290

24

420

35

710

59

1 200

Fastighetsverksamhet

370

17

355

16

725

33

2 215

Företagstjänster

2 070

17

2 670

22

4 740

40

11 950

Offentlig förvaltning och försvar

2 285

24

4 560

48

6 845

72

9 475

Utbildning och forskning

2 610

17

7 900

51

10 510

67

15 585

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 750

15

8 640

34

12 390

48

25 740

Personliga och kulturella tjänster

875

16

1 110

21

1 985

37

5 375

Okänd verksamhet

175

17

165

16

340

32

1 060

Icke förvärvsarbetande, Totalt

5 685

16

3 500

10

9 185

26

35 860

   i reguljär utbildning

3 235

31

1 335

13

4 570

44

10 375

   ej i reguljär utbildning

2 450

10

2 165

8

4 615

18

25 485

Totalt

25 895

15

35 605

21

61 500

36

169 170

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

729 865

16

1 341 195

29

2 071 060

45

4 644 175

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 435

13

6 000

10

13 435

23

58 850

Tillverkning och utvinning

68 195

13

90 630

17

158 825

30

523 490

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 085

18

12 155

25

21 240

43

49 600

Byggverksamhet

31 050

9

23 045

7

54 095

16

337 640

Handel

84 000

15

78 390

14

162 390

30

545 035

Transport och magasinering

30 170

14

23 060

10

53 230

24

222 830

Hotell- och restaurangverksamhet

22 040

15

13 555

9

35 595

24

151 395

Information och kommunikation

50 760

24

99 995

47

150 755

71

211 150

Finans- och försäkringsverksamhet

18 015

19

40 930

44

58 945

63

93 400

Fastighetsverksamhet

14 160

19

16 710

22

30 870

42

74 365

Företagstjänster

101 015

18

193 290

34

294 305

52

567 945

Offentlig förvaltning och försvar

65 750

22

145 145

50

210 895

72

292 565

Utbildning och forskning

81 565

16

274 075

53

355 640

68

521 045

Vård och omsorg; sociala tjänster

103 925

14

263 055

35

366 980

49

754 930

Personliga och kulturella tjänster

36 145

18

53 415

27

89 560

45

199 905

Okänd verksamhet

6 555

16

7 745

19

14 300

36

40 030

Icke förvärvsarbetande, Totalt

201 805

17

181 355

15

383 160

32

1 214 325

   i reguljär utbildning

102 980

30

59 830

17

162 810

47

348 070

   ej i reguljär utbildning

98 825

11

121 525

14

220 350

25

866 255

Totalt

931 670

16

1 522 550

26

2 454 220

42

5 858 500

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta