Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2023-04-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2021 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Örebro län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

20 280

15

32 925

25

53 205

40

134 105

Jordbruk, skogsbruk och fiske

250

14

180

10

430

24

1 810

Tillverkning och utvinning

2 270

12

2 660

14

4 930

26

19 140

Energiförsörjning; miljöverksamhet

275

23

170

14

445

36

1 220

Byggverksamhet

805

8

480

5

1 285

12

10 295

Handel

2 135

14

1 430

9

3 565

23

15 570

Transport och magasinering

855

13

430

6

1 285

19

6 640

Hotell- och restaurangverksamhet

490

14

230

7

720

21

3 470

Information och kommunikation

895

26

1 220

36

2 115

62

3 435

Finans- och försäkringsverksamhet

245

21

450

38

695

59

1 185

Fastighetsverksamhet

410

18

385

17

795

35

2 275

Företagstjänster

2 125

17

2 970

24

5 095

41

12 415

Offentlig förvaltning och försvar

2 400

24

4 795

47

7 195

71

10 110

Utbildning och forskning

2 375

16

7 645

50

10 020

66

15 280

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 750

15

8 560

34

12 310

49

25 265

Personliga och kulturella tjänster

860

17

1 130

23

1 990

40

5 000

Okänd verksamhet

150

15

185

19

335

34

1 000

Icke förvärvsarbetande, Totalt

5 750

16

3 520

10

9 270

26

35 200

   i reguljär utbildning

3 415

31

1 455

13

4 870

44

11 080

   ej i reguljär utbildning

2 335

10

2 065

9

4 400

18

24 120

Totalt

26 030

15

36 445

22

62 475

37

169 305

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

1 150 935

16

1 719 435

24

2 870 370

40

7 108 845

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 555

13

6 370

11

13 925

24

58 625

Tillverkning och utvinning

69 290

13

92 710

18

162 000

31

523 470

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 690

18

13 065

25

22 755

43

52 880

Byggverksamhet

33 030

9

25 090

7

58 120

17

348 645

Handel

85 520

16

81 865

15

167 385

31

547 290

Transport och magasinering

29 495

14

23 440

11

52 935

25

215 645

Hotell- och restaurangverksamhet

21 295

15

13 220

9

34 515

24

144 065

Information och kommunikation

53 030

24

107 790

48

160 820

72

223 965

Finans- och försäkringsverksamhet

18 385

19

45 355

46

63 740

65

98 345

Fastighetsverksamhet

15 075

20

17 850

23

32 925

43

76 270

Företagstjänster

103 455

18

193 600

33

297 055

51

586 245

Offentlig förvaltning och försvar

69 800

23

153 615

50

223 415

72

310 110

Utbildning och forskning

76 425

15

259 325

50

335 750

65

516 205

Vård och omsorg; sociala tjänster

105 360

14

263 155

35

368 515

49

758 560

Personliga och kulturella tjänster

36 330

18

54 065

27

90 395

46

198 025

Okänd verksamhet

6 495

16

7 595

19

14 090

35

39 785

Icke förvärvsarbetande, Totalt

205 350

17

180 660

15

386 010

32

1 205 360

   i reguljär utbildning

105 960

30

63 080

18

169 040

48

352 215

   ej i reguljär utbildning

99 390

12

117 580

14

216 970

25

853 140

Totalt

1 356 285

16

1 900 095

23

3 256 380

39

8 314 205

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta