Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2021

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Arvika 909 421 1 330 11,8 9 966 88,2
Eda 427 97 524 14,5 3 082 85,5
Filipstad 250 97 347 8,5 3 721 91,5
Forshaga 280 124 404 13,5 2 583 86,5
Grums 257 109 366 9,6 3 440 90,4
Hagfors 412 136 548 11,2 4 331 88,8
Hammarö 214 204 418 9,2 4 107 90,8
Karlstad 1 908 1 623 3 531 6,2 52 992 93,8
Kil 399 186 585 15,8 3 125 84,2
Kristinehamn 597 349 946 10,4 8 178 89,6
Munkfors 105 39 144 8,8 1 486 91,2
Storfors 134 56 190 16,0 1 000 84,0
Sunne 851 279 1 130 19,2 4 749 80,8
Säffle 725 218 943 15,4 5 189 84,6
Torsby 669 209 878 15,4 4 826 84,6
Årjäng 669 136 805 18,2 3 625 81,8
Värmlands län 8 806 4 283 13 089 10,1 116 400 89,9
Riket 272 986 197 671 470 657 9,2 4 633 522 90,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta