Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2024-03-19
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2022 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Värmlands län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

124 839

1

1

6

19

32

15

25

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2 542

2

1

13

25

37

12

9

Tillverkning och utvinning

17 227

1

1

7

27

39

13

12

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 309

0

1

6

21

32

18

21

Byggverksamhet

10 013

2

1

8

24

51

9

5

Handel

13 495

1

1

8

20

47

14

9

Transport och magasinering

4 819

1

1

9

27

43

12

7

Hotell- och restaurangverksamhet

3 561

6

9

10

18

35

14

8

Information och kommunikation

3 195

1

0

2

7

21

28

42

Finans- och försäkringsverksamhet

1 279

0

0

1

8

24

26

41

Fastighetsverksamhet

1 880

0

1

5

25

27

16

24

Företagstjänster

12 007

1

2

8

16

28

19

26

Offentlig förvaltning och försvar

8 467

0

1

2

9

15

22

51

Utbildning och forskning

13 548

0

0

3

9

16

15

54

Vård och omsorg; sociala tjänster

22 458

1

1

4

19

28

15

32

Personliga och kulturella tjänster

4 725

1

1

7

17

33

18

22

Okänd verksamhet

4 317

9

2

11

24

32

10

12

Icke förvärvsarbetande, Totalt

28 171

9

5

16

21

23

17

9

   i reguljär utbildning

6 310

2

3

7

6

28

42

12

   ej i reguljär utbildning

21 861

11

6

19

25

21

10

9

Totalt

153 010

3

2

8

19

31

16

22

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 837 222

2

2

6

16

28

16

29

Jordbruk, skogsbruk och fiske

56 981

2

1

11

25

34

13

12

Tillverkning och utvinning

533 702

1

1

9

23

33

14

18

Energiförsörjning; miljöverksamhet

53 451

0

1

6

19

28

19

26

Byggverksamhet

362 024

4

1

9

25

43

10

8

Handel

557 032

1

1

8

17

40

16

15

Transport och magasinering

214 418

2

3

10

25

35

14

11

Hotell- och restaurangverksamhet

154 051

5

7

12

18

32

16

10

Information och kommunikation

238 720

2

0

2

5

16

24

49

Finans- och försäkringsverksamhet

103 380

1

0

2

6

24

19

47

Fastighetsverksamhet

77 756

1

1

7

20

26

21

24

Företagstjänster

620 509

2

2

6

12

23

18

34

Offentlig förvaltning och försvar

321 498

0

0

2

8

15

23

50

Utbildning och forskning

517 957

1

1

3

10

16

15

51

Vård och omsorg; sociala tjänster

758 914

1

2

4

18

24

14

35

Personliga och kulturella tjänster

199 825

1

2

7

14

29

19

28

Okänd verksamhet

67 004

10

4

12

19

21

14

20

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 105 252

9

6

14

17

20

18

15

   i reguljär utbildning

244 331

4

2

6

5

25

39

19

   ej i reguljär utbildning

860 924

10

7

17

21

19

12

14

Totalt

5 942 474

3

2

8

16

26

17

27

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta