Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2023-04-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2021 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Värmlands län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

120 005

1

1

6

20

32

15

24

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2 685

3

1

13

29

35

11

8

Tillverkning och utvinning

16 930

1

1

8

28

38

13

11

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 280

0

1

7

24

31

18

19

Byggverksamhet

9 705

1

1

9

26

51

8

5

Handel

13 635

1

1

8

20

47

14

9

Transport och magasinering

4 885

1

1

9

28

42

12

7

Hotell- och restaurangverksamhet

3 355

6

8

10

18

36

14

8

Information och kommunikation

2 905

0

0

2

8

21

27

41

Finans- och försäkringsverksamhet

1 230

0

0

1

9

26

23

40

Fastighetsverksamhet

2 055

0

1

7

26

29

16

21

Företagstjänster

10 940

1

2

7

17

28

18

26

Offentlig förvaltning och försvar

7 765

0

1

2

9

14

21

52

Utbildning och forskning

13 510

1

0

2

9

16

15

53

Vård och omsorg; sociala tjänster

22 680

1

1

4

20

29

14

31

Personliga och kulturella tjänster

4 800

1

2

7

18

34

17

21

Okänd verksamhet

1 640

2

4

10

25

27

16

17

Icke förvärvsarbetande, Totalt

33 090

8

5

16

21

24

15

10

   i reguljär utbildning

8 865

4

7

10

8

27

31

13

   ej i reguljär utbildning

24 225

9

4

18

26

23

10

9

Totalt

153 095

2

2

8

20

31

15

21

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

7 108 845

4

3

9

17

25

16

24

Jordbruk, skogsbruk och fiske

58 625

2

1

12

27

33

13

11

Tillverkning och utvinning

523 470

1

1

9

24

32

13

18

Energiförsörjning; miljöverksamhet

52 880

0

1

6

21

28

18

25

Byggverksamhet

348 645

4

1

10

26

43

9

7

Handel

547 290

1

1

8

18

41

16

15

Transport och magasinering

215 645

2

2

11

26

35

14

11

Hotell- och restaurangverksamhet

144 065

5

7

12

18

33

15

9

Information och kommunikation

223 965

2

0

2

5

17

24

48

Finans- och försäkringsverksamhet

98 345

1

0

2

7

25

19

46

Fastighetsverksamhet

76 270

1

1

7

21

26

20

23

Företagstjänster

586 245

2

2

6

13

23

18

33

Offentlig förvaltning och försvar

310 110

0

0

2

9

15

23

50

Utbildning och forskning

516 205

1

1

3

10

16

15

50

Vård och omsorg; sociala tjänster

758 560

1

1

5

19

25

14

35

Personliga och kulturella tjänster

198 025

1

2

7

14

29

18

27

Okänd verksamhet

39 785

2

7

11

22

23

16

19

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 205 360

8

6

15

18

21

17

15

   i reguljär utbildning

352 215

5

6

9

8

24

30

18

   ej i reguljär utbildning

853 140

9

6

17

22

19

12

14

Totalt

8 314 205

4

4

10

17

25

16

23

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta