Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2022-02-28
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2020 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Värmlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

17 310

15

28 140

24

45 450

38

118 085

Jordbruk, skogsbruk och fiske

285

11

215

8

500

19

2 665

Tillverkning och utvinning

2 090

12

1 860

11

3 950

23

16 880

Energiförsörjning; miljöverksamhet

220

18

235

19

455

37

1 240

Byggverksamhet

750

8

450

5

1 200

13

9 365

Handel

1 855

14

1 120

8

2 975

22

13 505

Transport och magasinering

570

12

290

6

860

18

4 885

Hotell- och restaurangverksamhet

415

13

260

8

675

21

3 185

Information och kommunikation

765

27

1 080

39

1 845

66

2 785

Finans- och försäkringsverksamhet

265

22

465

39

730

61

1 205

Fastighetsverksamhet

320

16

425

21

745

37

2 020

Företagstjänster

1 820

18

2 635

26

4 455

43

10 260

Offentlig förvaltning och försvar

1 600

21

3 875

51

5 475

72

7 630

Utbildning och forskning

2 115

16

6 990

52

9 105

68

13 370

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 200

14

6 935

31

10 135

45

22 545

Personliga och kulturella tjänster

765

16

1 000

21

1 765

37

4 755

Okänd verksamhet

280

16

295

16

575

32

1 795

Icke förvärvsarbetande, Totalt

5 380

15

3 350

9

8 730

25

35 460

   i reguljär utbildning

2 865

29

1 160

12

4 025

41

9 790

   ej i reguljär utbildning

2 515

10

2 190

9

4 705

18

25 670

Totalt

22 690

15

31 490

21

54 180

35

153 545

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

719 235

16

1 307 215

28

2 026 450

44

4 603 480

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 630

13

6 200

10

13 830

23

59 380

Tillverkning och utvinning

67 330

13

87 765

17

155 095

30

514 255

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 420

18

12 415

24

21 835

42

51 555

Byggverksamhet

31 675

9

23 770

7

55 445

16

339 490

Handel

82 980

15

79 135

15

162 115

30

540 880

Transport och magasinering

28 455

13

22 595

11

51 050

24

211 855

Hotell- och restaurangverksamhet

19 380

14

12 165

9

31 545

23

136 355

Information och kommunikation

50 560

24

100 255

47

150 815

71

212 420

Finans- och försäkringsverksamhet

18 210

19

42 870

45

61 080

64

95 950

Fastighetsverksamhet

14 435

19

17 135

23

31 570

42

74 905

Företagstjänster

97 720

18

181 975

33

279 695

50

554 900

Offentlig förvaltning och försvar

67 905

22

148 610

49

216 515

71

304 280

Utbildning och forskning

77 850

15

254 390

49

332 240

64

516 535

Vård och omsorg; sociala tjänster

104 210

14

258 095

34

362 305

48

755 595

Personliga och kulturella tjänster

34 890

18

52 330

27

87 220

45

194 185

Okänd verksamhet

6 590

16

7 500

18

14 090

34

40 955

Icke förvärvsarbetande, Totalt

217 195

17

186 320

15

403 515

32

1 273 355

   i reguljär utbildning

112 460

30

66 445

17

178 905

47

381 060

   ej i reguljär utbildning

104 735

12

119 875

13

224 610

25

892 295

Totalt

936 430

16

1 493 535

25

2 429 965

41

5 876 835

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta