Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2023-04-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2021 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Värmlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

17 845

15

29 220

24

47 065

39

120 005

Jordbruk, skogsbruk och fiske

300

11

220

8

520

19

2 685

Tillverkning och utvinning

2 120

13

1 945

11

4 065

24

16 930

Energiförsörjning; miljöverksamhet

225

18

245

19

470

37

1 280

Byggverksamhet

780

8

495

5

1 275

13

9 705

Handel

1 950

14

1 185

9

3 135

23

13 635

Transport och magasinering

585

12

325

7

910

19

4 885

Hotell- och restaurangverksamhet

470

14

285

8

755

23

3 355

Information och kommunikation

780

27

1 190

41

1 970

68

2 905

Finans- och försäkringsverksamhet

285

23

490

40

775

63

1 230

Fastighetsverksamhet

320

16

440

21

760

37

2 055

Företagstjänster

1 965

18

2 835

26

4 800

44

10 940

Offentlig förvaltning och försvar

1 655

21

4 015

52

5 670

73

7 765

Utbildning och forskning

2 085

15

7 195

53

9 280

69

13 510

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 250

14

7 050

31

10 300

45

22 680

Personliga och kulturella tjänster

820

17

1 020

21

1 840

38

4 800

Okänd verksamhet

255

16

275

17

530

32

1 640

Icke förvärvsarbetande, Totalt

5 055

15

3 205

10

8 260

25

33 090

   i reguljär utbildning

2 720

31

1 140

13

3 860

44

8 865

   ej i reguljär utbildning

2 330

10

2 060

9

4 390

18

24 225

Totalt

22 900

15

32 425

21

55 325

36

153 095

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

1 150 935

16

1 719 435

24

2 870 370

40

7 108 845

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 555

13

6 370

11

13 925

24

58 625

Tillverkning och utvinning

69 290

13

92 710

18

162 000

31

523 470

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 690

18

13 065

25

22 755

43

52 880

Byggverksamhet

33 030

9

25 090

7

58 120

17

348 645

Handel

85 520

16

81 865

15

167 385

31

547 290

Transport och magasinering

29 495

14

23 440

11

52 935

25

215 645

Hotell- och restaurangverksamhet

21 295

15

13 220

9

34 515

24

144 065

Information och kommunikation

53 030

24

107 790

48

160 820

72

223 965

Finans- och försäkringsverksamhet

18 385

19

45 355

46

63 740

65

98 345

Fastighetsverksamhet

15 075

20

17 850

23

32 925

43

76 270

Företagstjänster

103 455

18

193 600

33

297 055

51

586 245

Offentlig förvaltning och försvar

69 800

23

153 615

50

223 415

72

310 110

Utbildning och forskning

76 425

15

259 325

50

335 750

65

516 205

Vård och omsorg; sociala tjänster

105 360

14

263 155

35

368 515

49

758 560

Personliga och kulturella tjänster

36 330

18

54 065

27

90 395

46

198 025

Okänd verksamhet

6 495

16

7 595

19

14 090

35

39 785

Icke förvärvsarbetande, Totalt

205 350

17

180 660

15

386 010

32

1 205 360

   i reguljär utbildning

105 960

30

63 080

18

169 040

48

352 215

   ej i reguljär utbildning

99 390

12

117 580

14

216 970

25

853 140

Totalt

1 356 285

16

1 900 095

23

3 256 380

39

8 314 205

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta