Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2024-03-12
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2022 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Värmlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Värmlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 015

3 324

4 334

24 529

68 337

92 856

23,4

26,4

Tillverkning och utvinning

3 672

13 825

17 499

141 716

418 257

559 991

21,0

25,3

Energiförsörjning; miljöverksamhet

286

1 068

1 350

15 307

40 513

55 818

21,1

27,4

Byggverksamhet

872

9 868

10 744

41 567

346 093

387 641

8,1

10,7

Handel

6 564

8 044

14 605

275 872

335 067

610 954

44,9

45,2

Transport och magasinering

1 099

4 213

5 309

49 543

179 869

229 389

20,7

21,6

Hotell- och restaurangverksamhet

2 166

2 019

4 187

99 541

94 868

194 408

51,8

51,2

Information och kommunikation

787

2 228

3 017

73 472

172 187

245 653

26,1

29,9

Finans- och försäkringsverksamhet

700

481

1 180

52 670

53 681

106 340

59,3

49,5

Fastighetsverksamhet

832

1 359

2 191

37 015

52 117

89 142

38,0

41,5

Företagstjänster

5 465

7 347

12 812

295 896

374 396

670 287

42,7

44,1

Offentlig förvaltning och försvar

5 898

3 172

9 071

199 500

135 305

334 783

65,0

59,6

Utbildning

10 909

3 473

14 385

410 294

141 171

551 469

75,9

74,4

Vård och omsorg; sociala tjänster

19 528

4 524

24 051

643 309

178 497

821 800

81,2

78,3

Kulturella och personliga tjänster

3 243

2 270

5 516

137 008

97 342

234 364

58,8

58,5

Näringsgren okänd

1 519

1 281

2 798

34 424

32 485

66 900

54,3

51,4

Totalt

64 555

68 496

133 049

2 531 663

2 720 185

5 251 795

48,5

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007). Värmlands län

                     

Näringsgren

2013   

2014   

2015  

2016   

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

4 735

4 720

4 730

4 487

4 631

4 415

4 760

4 456

4 352

4 334

Tillverkning och utvinning

18 453

17 767

17 400

17 511

17 548

17 531

17 286

17 012

17 066

17 499

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 234

1 177

1 188

1 161

1 167

1 257

1 147

1 275

1 323

1 350

Byggverksamhet

8 432

8 568

8 864

9 230

9 870

10 158

9 911

10 151

10 430

10 744

Handel

14 527

14 537

14 593

14 439

14 298

14 445

14 514

14 451

14 637

14 605

Transport och magasinering

5 240

5 101

5 164

5 250

5 334

5 333

5 357

5 271

5 390

5 309

Hotell- och restaurangverksamhet

3 691

3 607

3 723

3 857

3 854

3 952

4 165

3 599

3 891

4 187

Information och kommunikation

2 882

2 890

2 829

2 716

2 766

2 751

2 802

2 722

2 809

3 017

Finans- och försäkringsverksamhet

1 136

1 090

1 103

1 091

1 075

1 063

1 101

1 134

1 142

1 180

Fastighetsverksamhet

2 089

2 027

2 141

2 117

2 157

2 304

2 531

2 348

2 390

2 191

Företagstjänster

10 232

10 330

10 767

10 809

11 249

11 476

11 316

10 945

11 674

12 812

Offentlig förvaltning och försvar

6 955

7 148

7 188

7 461

7 524

7 633

7 769

8 142

8 484

9 071

Utbildning

12 413

12 440

12 638

13 560

13 818

14 131

14 354

13 755

14 112

14 385

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 860

22 082

23 016

23 895

23 916

23 755

24 126

23 809

24 136

24 051

Kulturella och personliga tjänster

5 325

5 263

5 245

5 242

5 251

5 340

5 668

5 276

5 504

5 516

Näringsgren okänd

2 208

2 290

2 142

1 734

2 156

2 233

2 701

3 191

3 018

2 798

Totalt

121 412

121 037

122 731

124 560

126 614

127 777

129 508

127 537

130 358

133 049

Källa: Statistiska centralbyrån. Fr o m 2020 källa BAS

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007), Värmlands län. Index år 2013=100

                     

Näringsgren

2013   

2014   

2015  

2016   

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

100

100

95

98

93

101

94

92

92

Tillverkning och utvinning

100

96

94

95

95

95

94

92

92

95

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

95

96

94

95

102

93

103

107

109

Byggverksamhet

100

102

105

109

117

120

118

120

124

127

Handel

100

100

100

99

98

99

100

99

101

101

Transport och magasinering

100

97

99

100

102

102

102

101

103

101

Hotell- och restaurangverksamhet

100

98

101

104

104

107

113

98

105

113

Information och kommunikation

100

100

98

94

96

95

97

94

97

105

Finans- och försäkringsverksamhet

100

96

97

96

95

94

97

100

101

104

Fastighetsverksamhet

100

97

102

101

103

110

121

112

114

105

Företagstjänster

100

101

105

106

110

112

111

107

114

125

Offentlig förvaltning och försvar

100

103

103

107

108

110

112

117

122

130

Utbildning

100

100

102

109

111

114

116

111

114

116

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

105

109

109

109

110

109

110

110

Kulturella och personliga tjänster

100

99

98

98

99

100

106

99

103

104

Näringsgren okänd

100

104

97

79

98

101

122

145

137

127

Totalt

100

100

101

103

104

105

107

105

107

110

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta