Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Värmlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Värmlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 146

3 568

4 714

25 062

71 554

96 616

24,3

25,9

Tillverkning och utvinning

3 485

13 598

17 083

136 752

411 536

548 288

20,4

24,9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

267

1 056

1 323

14 338

40 857

55 195

20,2

26,0

Byggverksamhet

774

9 471

10 245

38 622

334 485

373 107

7,6

10,4

Handel

6 445

7 966

14 411

267 205

327 987

595 192

44,7

44,9

Transport och magasinering

1 110

4 247

5 357

49 096

180 816

229 912

20,7

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

1 980

1 904

3 884

89 007

87 358

176 365

51,0

50,5

Information och kommunikation

727

2 107

2 834

68 358

162 209

230 567

25,7

29,6

Finans- och försäkringsverksamhet

662

468

1 130

50 221

50 548

100 769

58,6

49,8

Fastighetsverksamhet

950

1 504

2 454

36 124

51 715

87 839

38,7

41,1

Företagstjänster

4 797

6 731

11 528

276 645

356 243

632 888

41,6

43,7

Offentlig förvaltning och försvar

5 132

2 977

8 109

190 144

131 717

321 861

63,3

59,1

Utbildning

10 781

3 469

14 250

405 537

141 586

547 123

75,7

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

19 728

4 465

24 193

640 892

176 441

817 333

81,5

78,4

Kulturella och personliga tjänster

3 336

2 146

5 482

134 034

94 786

228 820

60,9

58,6

Näringsgren okänd

1 494

998

2 492

36 905

25 399

62 304

60,0

59,2

Totalt

62 814

66 675

129 489

2 458 942

2 645 237

5 104 179

48,5

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007). Värmlands län

                     

Näringsgren

2012  

2013   

2014   

2015  

2016   

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

4 629

4 735

4 720

4 730

4 487

4 631

4 415

4 760

4 786

4 714

Tillverkning och utvinning

19 583

18 453

17 767

17 400

17 511

17 548

17 531

17 286

17 028

17 083

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 218

1 234

1 177

1 188

1 161

1 167

1 257

1 147

1 275

1 323

Byggverksamhet

8 283

8 432

8 568

8 864

9 230

9 870

10 158

9 911

10 006

10 245

Handel

14 463

14 527

14 537

14 593

14 439

14 298

14 445

14 514

14 248

14 411

Transport och magasinering

5 112

5 240

5 101

5 164

5 250

5 334

5 333

5 357

5 238

5 357

Hotell- och restaurangverksamhet

3 543

3 691

3 607

3 723

3 857

3 854

3 952

4 165

3 657

3 884

Information och kommunikation

2 956

2 882

2 890

2 829

2 716

2 766

2 751

2 802

2 744

2 834

Finans- och försäkringsverksamhet

1 100

1 136

1 090

1 103

1 091

1 075

1 063

1 101

1 127

1 130

Fastighetsverksamhet

1 929

2 089

2 027

2 141

2 117

2 157

2 304

2 531

2 417

2 454

Företagstjänster

10 084

10 232

10 330

10 767

10 809

11 249

11 476

11 316

10 874

11 528

Offentlig förvaltning och försvar

6 965

6 955

7 148

7 188

7 461

7 524

7 633

7 769

7 800

8 109

Utbildning

12 392

12 413

12 440

12 638

13 560

13 818

14 131

14 354

13 905

14 250

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 585

21 860

22 082

23 016

23 895

23 916

23 755

24 126

23 950

24 193

Kulturella och personliga tjänster

5 370

5 325

5 263

5 245

5 242

5 251

5 340

5 668

5 342

5 482

Näringsgren okänd

2 269

2 208

2 290

2 142

1 734

2 156

2 233

2 701

2 683

2 492

Totalt

121 481

121 412

121 037

122 731

124 560

126 614

127 777

129 508

127 080

129 489

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007), Värmlands län. Index år 2012=100

                     

Näringsgren

2012  

2013   

2014   

2015  

2016   

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

102

102

102

97

100

95

103

103

102

Tillverkning och utvinning

100

94

91

89

89

90

90

88

87

87

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

101

97

98

95

96

103

94

105

109

Byggverksamhet

100

102

103

107

111

119

123

120

121

124

Handel

100

100

101

101

100

99

100

100

99

100

Transport och magasinering

100

103

100

101

103

104

104

105

102

105

Hotell- och restaurangverksamhet

100

104

102

105

109

109

112

118

103

110

Information och kommunikation

100

97

98

96

92

94

93

95

93

96

Finans- och försäkringsverksamhet

100

103

99

100

99

98

97

100

102

103

Fastighetsverksamhet

100

108

105

111

110

112

119

131

125

127

Företagstjänster

100

101

102

107

107

112

114

112

108

114

Offentlig förvaltning och försvar

100

100

103

103

107

108

110

112

112

116

Utbildning

100

100

100

102

109

112

114

116

112

115

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

102

107

111

111

110

112

111

112

Kulturella och personliga tjänster

100

99

98

98

98

98

99

106

99

102

Näringsgren okänd

100

97

101

94

76

95

98

119

118

110

Totalt

100

100

100

101

103

104

105

107

105

107

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta