Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2021 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arvika

 

3

16

 

19

5 369

0,4

Eda

 

0

 

 

0

1 885

0,0

Filipstad

 

0

0

 

0

2 061

0,0

Forshaga

 

 

 

0

0

1 682

0,0

Grums

 

 

0

 

0

1 587

0,0

Hagfors

 

0

9

 

9

2 228

0,4

Hammarö

 

0

3

 

3

2 279

0,1

Karlstad

3

76

370

37

486

27 581

1,8

Kil

 

0

0

 

0

1 747

0,0

Kristinehamn

 

 

3

0

3

4 321

0,1

Munkfors

 

0

0

 

0

745

0,0

Storfors

 

 

0

 

0

588

0,0

Sunne

5

0

4

 

9

2 744

0,3

Säffle

23

0

16

0

39

2 949

1,3

Torsby

97

0

0

 

97

2 883

3,4

Årjäng

42

0

0

 

42

2 165

1,9

Värmlands län

170

79

421

37

707

62 814

1,1

Riket

4 536

7 607

41 738

6 011

59 892

2 458 942

2,4

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arvika

 

18

58

 

76

5 927

1,3

Eda

 

13

3

 

16

1 721

0,9

Filipstad

 

0

3

 

3

2 007

0,1

Forshaga

 

0

5

3

8

1 305

0,6

Grums

 

 

4

 

4

2 219

0,2

Hagfors

 

0

40

0

40

2 651

1,5

Hammarö

 

12

22

 

34

2 246

1,5

Karlstad

19

354

1 278

272

1 923

28 942

6,6

Kil

0

0

7

0

7

1 963

0,4

Kristinehamn

 

0

23

7

30

4 803

0,6

Munkfors

 

0

0

 

0

885

0,0

Storfors

 

0

7

 

7

602

1,2

Sunne

0

0

25

0

25

3 135

0,8

Säffle

53

4

53

0

110

3 183

3,5

Torsby

131

10

11

0

152

2 821

5,4

Årjäng

59

19

6

 

84

2 265

3,7

Värmlands län

262

430

1 545

282

2 519

66 675

3,8

Riket

11 739

23 179

122 766

13 997

171 681

2 645 237

6,5

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arvika

0

21

74

0

95

11 296

0,8

Eda

0

13

3

0

16

3 606

0,4

Filipstad

0

0

3

0

3

4 068

0,1

Forshaga

0

0

5

3

8

2 987

0,3

Grums

0

0

4

0

4

3 806

0,1

Hagfors

0

0

49

0

49

4 879

1,0

Hammarö

0

12

25

0

37

4 525

0,8

Karlstad

22

430

1 648

309

2 409

56 523

4,3

Kil

0

0

7

0

7

3 710

0,2

Kristinehamn

0

0

26

7

33

9 124

0,4

Munkfors

0

0

0

0

0

1 630

0,0

Storfors

0

0

7

0

7

1 190

0,6

Sunne

5

0

29

0

34

5 879

0,6

Säffle

76

4

69

0

149

6 132

2,4

Torsby

228

10

11

0

249

5 704

4,4

Årjäng

101

19

6

0

126

4 430

2,8

Värmlands län

432

509

1 966

319

3 226

129 489

2,5

Riket

16 275

30 786

164 504

20 008

231 573

5 104 179

4,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta