Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2024-03-11
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2022 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arvika

 

5

11

 

16

5 571

0,3

Eda

 

0

 

 

0

2 107

0,0

Filipstad

 

 

0

 

0

2 004

0,0

Forshaga

 

 

3

 

3

1 666

0,2

Grums

 

 

0

 

0

1 592

0,0

Hagfors

 

3

14

 

17

2 218

0,8

Hammarö

 

0

6

 

6

2 349

0,3

Karlstad

5

83

427

32

547

28 684

1,9

Kil

 

3

3

0

6

1 742

0,3

Kristinehamn

 

 

8

0

8

4 334

0,2

Munkfors

 

3

0

 

3

769

0,4

Storfors

 

 

0

 

0

555

0,0

Sunne

5

0

6

 

11

2 810

0,4

Säffle

19

3

19

0

41

2 949

1,4

Torsby

101

3

 

 

104

2 882

3,6

Årjäng

52

5

6

 

63

2 302

2,7

Värmlands län

182

108

503

32

825

64 534

1,3

Riket

4 949

8 028

50 425

5 830

69 232

2 531 663

2,7

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arvika

 

22

71

 

93

6 151

1,5

Eda

 

14

3

 

17

1 828

0,9

Filipstad

 

3

0

 

3

1 983

0,2

Forshaga

 

4

7

 

11

1 337

0,8

Grums

 

0

6

 

6

2 268

0,3

Hagfors

 

4

37

0

41

2 757

1,5

Hammarö

0

12

30

0

42

2 254

1,9

Karlstad

13

365

1 397

265

2 040

30 344

6,7

Kil

3

4

8

4

19

1 939

1,0

Kristinehamn

 

4

18

4

26

4 743

0,5

Munkfors

 

0

3

 

3

877

0,3

Storfors

 

3

13

 

16

581

2,8

Sunne

3

0

28

3

34

3 103

1,1

Säffle

58

13

41

3

115

3 159

3,6

Torsby

139

7

12

3

161

2 778

5,8

Årjäng

66

18

10

 

94

2 408

3,9

Värmlands län

282

473

1 684

282

2 721

68 510

4,0

Riket

11 937

23 884

138 942

14 003

188 766

2 720 185

6,9

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arvika

0

27

82

0

109

11 722

0,9

Eda

0

14

3

0

17

3 935

0,4

Filipstad

0

3

0

0

3

3 987

0,1

Forshaga

0

4

10

0

14

3 003

0,5

Grums

0

0

6

0

6

3 860

0,2

Hagfors

0

7

51

0

58

4 975

1,2

Hammarö

0

12

36

0

48

4 603

1,0

Karlstad

18

448

1 824

297

2 587

59 028

4,4

Kil

3

7

11

4

25

3 681

0,7

Kristinehamn

0

4

26

4

34

9 077

0,4

Munkfors

0

3

3

0

6

1 646

0,4

Storfors

0

3

13

0

16

1 136

1,4

Sunne

8

0

34

3

45

5 913

0,8

Säffle

77

16

60

3

156

6 108

2,6

Torsby

240

10

12

3

265

5 660

4,7

Årjäng

118

23

16

0

157

4 710

3,3

Värmlands län

464

581

2 187

314

3 546

133 044

2,7

Riket

16 886

31 912

189 367

19 833

257 998

5 251 848

4,9

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta