Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arboga 592
Fagersta 1 151
Hallstahammar 4 000
Kungsör 13
Köping 728
Norberg 2 462
Sala 3 197
Skinnskatteberg 6 967
Surahammar 1 124
Västerås 3 012
Västmanlands län 2 325
Riket 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 2 735 2 709 2 746 2 516 2 569 2 676 2 461 3 752 1 681 1 128 592
Fagersta 246 -96 145 164 388 642 381 364 401 178 1 151
Hallstahammar 4 171 4 169 4 028 4 198 4 691 3 541 3 944 3 977 3 941 3 840 4 000
Kungsör 128 131 131 124 208 152 190 189 227 171 13
Köping 7 845 7 612 7 233 7 482 7 685 3 788 4 158 4 254 1 046 1 131 728
Norberg 630 352 332 1 071 1 018 1 204 651 254 1 001 477 2 462
Sala 2 766 2 770 3 048 3 260 3 386 2 343 2 606 2 744 2 872 2 833 3 197
Skinnskatteberg 8 144 8 057 7 571 10 257 9 294 7 152 7 099 7 584 7 380 7 143 6 967
Surahammar 670 560 652 656 752 1 009 838 1 003 860 1 114 1 124
Västerås 3 152 3 991 3 880 4 394 3 775 2 659 2 718 2 792 2 876 2 943 3 012
Västmanlands län 3 049 3 026 2 977 3 412 3 376 2 517 2 505 2 691 2 228 2 096 2 325
Riket 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 165 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 100 99 100 92 94 98 90 137 61 41 22
Fagersta 100 -39 59 67 158 261 155 148 163 72 468
Hallstahammar 100 100 97 101 112 85 95 95 94 92 96
Kungsör 100 102 102 97 163 119 148 148 178 133 10
Köping 100 97 92 95 98 48 53 54 13 14 9
Norberg 100 56 53 170 162 191 103 40 159 76 391
Sala 100 100 110 118 122 85 94 99 104 102 116
Skinnskatteberg 100 99 93 126 114 88 87 93 91 88 86
Surahammar 100 84 97 98 112 151 125 150 128 166 168
Västerås 100 127 123 139 120 84 86 89 91 93 96
Västmanlands län 100 99 98 112 111 83 82 88 73 69 76
Riket 100 102 102 102 104 102 103 105 106 109 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta