Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Energi // Elförbrukning per län

Elförbrukning per län

Senast uppdaterad 2024-04-19
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning 2022, GWh

Region GWh
Stockholms län 20 088
Uppsala län 3 166
Södermanlands län 3 442
Östergötlands län 6 224
Jönköpings län 4 303
Kronobergs län 1 887
Kalmar län 3 311
Gotlands län 884
Blekinge län 2 045
Skåne län 12 473
Hallands län 4 591
Västra Götalands län 18 219
Värmlands län 5 649
Örebro län 3 879
Västmanlands län ..
Dalarnas län 5 115
Gävleborgs län 4 970
Västernorrlands län ..
Jämtlands län 1 737
Västerbottens län 4 550
Norrbottens län 8 904
Riket 126 676
Elförbrukning 2012-2022, GWh

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 21 092 20 459 19 833 20 555 20 824 20 342 20 405 19 083 19 786 20 556 20 088
Uppsala län 2 976 2 713 2 702 2 931 3 012 3 072 2 930 2 932 2 869 3 130 3 166
Södermanlands län 3 185 3 034 2 916 3 324 3 174 3 198 3 244 3 289 3 052 3 332 3 442
Östergötlands län 6 435 6 351 6 070 6 118 6 372 6 452 6 440 6 327 6 062 6 468 6 224
Jönköpings län 4 236 4 253 4 096 4 161 4 437 4 490 4 512 4 419 4 294 4 628 4 303
Kronobergs län 2 987 3 056 2 918 2 940 2 934 2 508 2 740 2 660 2 614 2 726 1 887
Kalmar län 2 709 2 741 2 666 2 622 2 784 3 341 3 332 3 272 3 173 3 351 3 311
Gotlands län 873 887 912 886 928 1 023 935 1 002 903 947 884
Blekinge län 1 908 1 872 1 728 1 726 1 805 1 822 1 829 1 812 1 767 1 902 2 045
Skåne län 12 946 13 118 12 520 12 488 12 946 12 866 12 902 12 600 12 289 13 055 12 473
Hallands län 4 884 4 411 4 224 4 165 4 393 4 475 4 332 4 045 3 792 4 098 4 591
Västra Götalands län 18 701 18 487 17 994 18 737 19 005 19 227 18 910 18 408 17 816 19 413 18 219
Värmlands län 5 222 4 805 4 969 5 069 5 111 5 252 5 308 5 175 5 095 5 407 5 649
Örebro län 4 068 3 997 3 922 3 888 4 102 4 122 4 259 4 167 4 050 4 343 3 879
Västmanlands län 2 880 2 819 2 768 2 748 2 787 2 755 2 864 2 834 2 720 2 923 ..
Dalarnas län 7 511 7 539 6 756 6 733 7 044 6 906 6 726 6 927 6 152 6 371 5 115
Gävleborgs län 5 751 5 061 5 153 5 103 5 155 5 288 5 323 5 240 5 224 5 401 4 970
Västernorrlands län 10 137 10 149 9 520 9 112 9 311 9 362 9 310 8 784 8 999 7 761 ..
Jämtlands län 1 755 1 720 1 613 1 667 1 767 1 793 1 755 1 781 2 088 1 832 1 737
Västerbottens län 4 304 4 141 4 118 4 125 4 201 4 271 4 366 4 317 4 128 4 434 4 550
Norrbottens län 7 345 7 577 7 643 7 700 8 003 7 896 8 150 8 297 8 337 8 767 8 904
Riket 131 904 129 192 125 041 126 797 130 095 130 095 130 572 127 372 125 210 130 845 126 676
Elförbrukningens utveckling 2012-2022. Index år 2012=100

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 100 97 94 97 99 96 97 90 94 97 95
Uppsala län 100 91 91 98 101 103 98 99 96 105 106
Södermanlands län 100 95 92 104 100 100 102 103 96 105 108
Östergötlands län 100 99 94 95 99 100 100 98 94 101 97
Jönköpings län 100 100 97 98 105 106 107 104 101 109 102
Kronobergs län 100 102 98 98 98 84 92 89 88 91 63
Kalmar län 100 101 98 97 103 123 123 121 117 124 122
Gotlands län 100 102 104 101 106 117 107 115 103 108 101
Blekinge län 100 98 91 90 95 95 96 95 93 100 107
Skåne län 100 101 97 96 100 99 100 97 95 101 96
Hallands län 100 90 86 85 90 92 89 83 78 84 94
Västra Götalands län 100 99 96 100 102 103 101 98 95 104 97
Värmlands län 100 92 95 97 98 101 102 99 98 104 108
Örebro län 100 98 96 96 101 101 105 102 100 107 95
Västmanlands län 100 98 96 95 97 96 99 98 94 101 ..
Dalarnas län 100 100 90 90 94 92 90 92 82 85 68
Gävleborgs län 100 88 90 89 90 92 93 91 91 94 86
Västernorrlands län 100 100 94 90 92 92 92 87 89 77 ..
Jämtlands län 100 98 92 95 101 102 100 101 119 104 99
Västerbottens län 100 96 96 96 98 99 101 100 96 103 106
Norrbottens län 100 103 104 105 109 108 111 113 114 119 121
Riket 100 98 95 96 99 99 99 97 95 99 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta