Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Energi // Vattenkraftproduktion

Vattenkraftproduktion

Senast uppdaterad 2020-05-04
Förklaring

Energiföretagen Sverige insamlar och sammanställer uppgifter om elproduktion, import, export och stamnätsförluster för hela riket. Bruttoproduktionen redovisas fördelad på kraftstationstyp.

PDF
Diagram nuläge
Vattenkraftproduktionen 2018 per älv. TWh

Älv Produktion, netto Andel %
Lule älv 14,7 24,1
Skellefte älv 4,1 6,7
Ume älv 7,5 12,3
Ångermanälven 7,3 12,0
Faxälven 3,2 5,2
Indalsälven 8,9 14,6
Ljungan 1,8 3,0
Ljusnan 3,3 5,4
Dalälven 3,8 6,2
Klarälven 1,3 2,1
Göta älv 1,3 2,1
Övriga älvar 3,8 6,2
Totalt 61,0 100
Vattenkraftproduktionen 2008-2018. Nettoproduktion per älv, TWh

Älv 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lule älv 17,0 13,0 13,0 12,9 16,4 15,3 13,4 14,9 15,5 14,6 14,7
Skellefte älv 5,0 4,0 4,0 3,9 5,5 4,2 3,9 4,6 4,6 4,5 4,1
Ume älv 7,0 7,0 8,0 8,0 9,4 6,7 6,8 9,0 6,8 7,8 7,5
Ångermanälven 7,0 7,0 8,0 7,5 9,0 6,8 6,8 8,8 6,4 7,5 7,3
Faxälven 3,0 4,0 4,0 4,2 4,5 3,5 3,5 4,4 2,9 3,7 3,2
Indalsälven 9,0 10,0 10,0 10,0 11,5 8,4 8,5 10,9 8,7 10,0 8,9
Ljungan 2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 1,8 2,1 2,3 1,7 1,4 1,8
Ljusnan 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 3,6 4,8 4,4 3,6 3,7 3,3
Dalälven 5,0 5,0 6,0 4,8 5,8 3,8 5,6 5,7 4,3 3,9 3,8
Klarälven 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 1,4 1,9 2,0 1,6 1,7 1,3
Göta älv 2,0 2,0 2,0 1,7 1,9 1,6 2,1 2,0 1,5 1,2 1,3
Övriga älvar 5,0 5,0 5,0 5,1 5,6 3,7 4,8 5,0 3,6 3,9 3,8
Totalt 68,0 65,0 68,0 66,0 78,0 60,8 64,2 74,0 61,2 63,9 61,0
Utveckling av vattenkraftproduktionen per älv 2008-2018. Index år 2008=100

Älv 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lule älv 100 76 76 76 96 90 79 88 91 86 86
Skellefte älv 100 80 80 78 110 84 78 92 92 90 82
Ume älv 100 100 114 114 134 96 97 129 97 111 107
Ångermanälven 100 100 114 107 129 97 97 126 91 107 104
Faxälven 100 133 133 140 150 117 117 147 97 123 107
Indalsälven 100 111 111 111 128 93 94 121 97 111 99
Ljungan 100 100 100 105 115 90 105 115 85 70 90
Ljusnan 100 100 100 103 103 90 120 110 90 93 83
Dalälven 100 100 120 96 116 76 112 114 86 78 76
Klarälven 100 100 100 85 100 70 95 100 80 85 65
Göta älv 100 100 100 85 95 80 105 100 75 60 65
Övriga älvar 100 100 100 102 112 74 96 100 72 78 76
Totalt 100 96 100 97 115 89 94 109 90 94 90

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta