Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Energi // Elleveranser till tillverkning…

Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor

Senast uppdaterad 2021-12-01
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2020

Region Elleveranser, GWh Antal arbets-ställen. Industri och gruvor Elförbrukning per arbetsställe, MWh
Stockholms län 2 890 36 895 78
Uppsala län 297 6 089 49
Södermanlands län 920 4 906 188
Östergötlands län 3 052 6 568 465
Jönköpings län 1 651 6 587 251
Kronobergs län 1 206 3 422 352
Kalmar län 1 321 4 359 303
Gotlands län 345 1 663 207
Blekinge län 578 2 246 257
Skåne län 2 629 20 227 130
Hallands län 1 155 6 390 181
Västra Götalands län 5 558 28 573 195
Värmlands län 1 939 4 864 399
Örebro län 1 396 4 726 295
Västmanlands län 958 4 108 233
Dalarnas län 3 561 6 147 579
Gävleborgs län 2 679 5 295 506
Västernorrlands län 6 634 4 367 1 519
Jämtlands län 580 3 630 160
Västerbottens län 1 713 4 631 370
Norrbottens län 5 264 4 878 1 079
Riket 46 327 174 408 266
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2009-2020, GWh

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 2 957 3 228 3 692 3 522 3 658 3 434 3 423 3 514 3 321 3 335 2 933 2 890
Uppsala län 691 326 459 368 271 254 308 325 313 319 302 297
Södermanlands län 1 099 1 231 1 199 946 932 899 1 162 967 971 1 019 1 105 920
Östergötlands län 3 275 3 365 3 273 3 150 3 152 3 007 2 973 3 182 3 234 3 241 3 201 3 052
Jönköpings län 1 618 1 652 1 649 1 653 1 593 1 586 1 560 1 635 1 709 1 682 1 720 1 651
Kronobergs län 533 1 729 1 673 1 587 1 616 1 561 1 535 1 460 1 040 1 258 1 224 1 206
Kalmar län 1 468 770 846 860 863 876 817 902 1 459 1 388 1 397 1 321
Gotlands län 284 287 288 315 64 312 .. 343 361 342 352 345
Blekinge län 952 520 518 630 619 .. 551 563 582 573 598 578
Skåne län 3 114 3 301 3 096 3 126 3 126 2 979 2 851 2 859 2 729 2 768 2 706 2 629
Hallands län 2 388 2 229 2 276 2 270 1 785 .. 1 587 1 688 1 733 1 596 1 389 1 155
Västra Götalands län 6 431 6 227 6 653 6 154 6 145 6 112 6 235 6 137 6 238 5 952 5 792 5 558
Värmlands län 3 744 3 502 2 882 2 926 2 480 2 772 2 834 2 819 2 737 2 724 1 999 1 939
Örebro län 2 729 3 253 1 406 1 379 1 362 1 371 1 355 1 378 1 314 1 442 1 420 1 396
Västmanlands län 984 1 082 1 151 1 072 1 043 1 014 971 956 937 1 023 999 958
Dalarnas län 3 731 5 249 5 215 4 871 4 842 4 234 4 158 4 363 4 124 4 024 4 266 3 561
Gävleborgs län 2 459 3 075 3 383 3 563 2 808 2 805 2 788 2 782 2 694 2 760 2 686 2 679
Västernorrlands län 6 503 6 966 7 581 7 807 7 690 7 128 6 650 6 851 6 858 6 849 6 339 6 634
Jämtlands län 308 290 266 282 268 238 .. 184 189 161 174 580
Västerbottens län 1 660 1 669 1 766 1 765 1 747 1 748 1 720 1 717 1 724 1 768 1 713 1 713
Norrbottens län 3 727 4 543 4 571 4 733 4 891 4 899 4 730 4 883 4 798 4 856 5 124 5 264
Riket 50 657 54 496 53 843 52 981 50 935 49 552 48 784 49 506 49 063 49 081 47 437 46 327
Utveckling av elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2009-2020, Index år 2009=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 100 109 125 119 124 116 116 119 112 113 99 98
Uppsala län 100 47 66 53 39 37 45 47 45 46 44 43
Södermanlands län 100 112 109 86 85 82 106 88 88 93 101 84
Östergötlands län 100 103 100 96 96 92 91 97 99 99 98 93
Jönköpings län 100 102 102 102 98 98 96 101 106 104 106 102
Kronobergs län 100 324 314 298 303 293 288 274 195 236 230 226
Kalmar län 100 52 58 59 59 60 56 61 99 95 95 90
Gotlands län 100 101 101 111 23 110 .. 121 127 120 124 121
Blekinge län 100 55 54 66 65 .. 58 59 61 60 63 61
Skåne län 100 106 99 100 100 96 92 92 88 89 87 84
Hallands län 100 93 95 95 75 .. 66 71 73 67 58 48
Västra Götalands län 100 97 103 96 96 95 97 95 97 93 90 86
Värmlands län 100 94 77 78 66 74 76 75 73 73 53 52
Örebro län 100 119 52 51 50 50 50 50 48 53 52 51
Västmanlands län 100 110 117 109 106 103 99 97 95 104 102 97
Dalarnas län 100 141 140 131 130 113 111 117 111 108 114 95
Gävleborgs län 100 125 138 145 114 114 113 113 110 112 109 109
Västernorrlands län 100 107 117 120 118 110 102 105 105 105 97 102
Jämtlands län 100 94 86 92 87 77 .. 60 61 52 56 188
Västerbottens län 100 101 106 106 105 105 104 103 104 107 103 103
Norrbottens län 100 122 123 127 131 131 127 131 129 130 137 141
Riket 100 108 106 105 101 98 96 98 97 97 94 91

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta