Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Vindkraft

Senast uppdaterad 2023-04-20
Förklaring

Statistiken bygger på uppgifter från Energimyndighetens register för elcertifikat- och ursprungsgarantier.

PDF
Diagram nuläge
Vindkraftproduktion 2022

Region Antal verk Installerad effekt MW Elproduktion, GWh Elproduktion per verk, GWh
Stockholms län 26 61 164 6,3
Uppsala län 10 11 29 2,9
Södermanlands län 8 6 13 1,6
Östergötlands län 142 176 397 2,8
Jönköpings län 173 476 1 117 6,5
Kronobergs län 83 344 545 6,6
Kalmar län 245 595 1 485 6,1
Gotlands län 130 180 431 3,3
Blekinge län 52 71 141 2,7
Skåne län 429 636 1 504 3,5
Hallands län 256 492 1 131 4,4
Västra Götalands län 595 1 032 2 451 4,1
Värmlands län 117 405 997 8,5
Örebro län 97 259 686 7,1
Västmanlands län 1 0 0 0,0
Dalarnas län 226 641 1 726 7,6
Gävleborgs län 328 1 195 2 753 8,4
Västernorrlands län 634 2 284 5 656 8,9
Jämtlands län 474 1 542 3 807 8,0
Västerbottens län 513 1 535 3 978 7,8
Norrbottens län 625 2 336 4 076 6,5
Riket 5 164 14 278 33 087 6,4
Vindkraft. Elproduktion GWh, 2012-2022.

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 3 11 61 180 162 165 148 164 182 159 164
Uppsala län 31 33 28 35 32 31 30 31 33 32 29
Södermanlands län 8 9 13 16 14 14 12 14 15 13 13
Östergötlands län 352 360 384 481 403 432 366 427 467 383 397
Jönköpings län 199 530 662 828 686 803 715 893 1 072 954 1 117
Kronobergs län 7 11 14 20 16 17 15 17 19 128 545
Kalmar län 474 658 809 1 017 1 071 1 093 923 1 057 1 128 1 110 1 485
Gotlands län 414 382 417 485 430 457 374 487 522 448 431
Blekinge län 115 148 158 187 149 166 142 163 168 141 141
Skåne län 1 180 1 126 1 324 1 507 1 407 1 708 1 427 1 629 1 729 1 427 1 504
Hallands län 504 654 948 1 156 1 036 1 290 1 112 1 198 1 304 1 043 1 131
Västra Götalands län 1 440 1 548 1 719 2 269 1 932 2 078 2 043 2 352 2 648 2 220 2 451
Värmlands län 79 84 119 315 396 510 453 494 793 977 997
Örebro län 86 99 118 199 170 184 174 403 699 661 686
Västmanlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalarnas län 542 623 606 942 832 831 735 1 130 1 493 1 521 1 726
Gävleborgs län 173 840 795 1 071 1 094 1 461 1 338 1 568 2 707 2 622 2 753
Västernorrlands län 67 298 332 1 067 1 524 1 707 1 981 2 185 3 794 3 993 5 656
Jämtlands län 534 641 905 1 858 1 508 1 675 1 614 1 665 2 901 2 938 3 807
Västerbottens län 687 1 331 1 294 1 784 1 816 2 033 2 025 1 982 2 517 2 501 3 978
Norrbottens län 268 456 527 905 801 954 988 1 987 3 333 3 836 4 076
Riket 7 163 9 842 11 233 16 322 15 479 17 609 16 615 19 846 27 524 27 107 33 087

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta