Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Energi // Värmeverk, GWh

Värmeverk, GWh

Senast uppdaterad 2021-12-06
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2020. GWh

Region GWh
Stockholms län 10 947
Uppsala län 2 199
Södermanlands län 1 413
Östergötlands län 2 923
Jönköpings län 1 790
Kronobergs län 1 098
Kalmar län 1 254
Gotlands län 195
Blekinge län 448
Skåne län 5 290
Hallands län 854
Västra Götalands län 6 599
Värmlands län 1 157
Örebro län 1 594
Västmanlands län 1 926
Dalarnas län 1 442
Gävleborgs län 2 113
Västernorrlands län 1 380
Jämtlands län 738
Västerbottens län 1 812
Norrbottens län 1 930
Riket 49 101
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2010-2020. GWh

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 14 732 12 496 13 530 12 041 11 912 12 302 12 507 12 337 12 373 11 791 10 947
Uppsala län 2 941 2 369 2 580 2 485 2 376 2 363 2 452 2 480 2 473 2 486 2 199
Södermanlands län 1 718 1 459 1 669 1 636 1 495 1 501 1 601 1 576 1 608 1 572 1 413
Östergötlands län 3 856 3 260 3 661 3 389 3 160 3 217 3 388 3 207 3 257 3 018 2 923
Jönköpings län 2 013 1 720 1 899 1 895 1 716 1 762 1 844 1 861 1 936 1 888 1 790
Kronobergs län 1 315 1 183 1 255 1 220 1 122 1 175 1 165 1 138 1 086 1 170 1 098
Kalmar län 1 441 1 233 1 231 1 250 1 148 1 183 1 278 1 260 1 308 1 312 1 254
Gotlands län 249 223 230 66 210 202 216 205 200 212 195
Blekinge län 346 321 459 466 445 522 486 491 486 465 448
Skåne län 7 012 6 113 5 881 5 815 5 348 5 507 5 861 5 834 5 744 5 621 5 290
Hallands län 713 577 841 802 873 925 981 953 932 927 854
Västra Götalands län 7 918 7 282 7 556 7 462 6 839 6 986 7 385 7 165 7 232 7 068 6 599
Värmlands län 1 791 1 415 1 282 1 292 1 352 1 447 1 482 1 324 1 335 1 341 1 157
Örebro län 2 324 1 801 1 934 1 859 1 732 1 655 1 871 1 782 1 849 1 783 1 594
Västmanlands län 2 662 2 228 2 374 2 234 2 162 2 115 2 255 2 146 2 256 2 156 1 926
Dalarnas län 2 029 1 324 1 411 1 353 1 304 1 385 1 460 1 373 1 316 1 427 1 442
Gävleborgs län 1 664 1 401 1 490 1 774 1 822 1 993 2 086 2 059 2 015 2 084 2 113
Västernorrlands län 2 314 1 932 1 636 1 489 1 411 1 351 1 439 1 449 1 391 1 470 1 380
Jämtlands län 914 717 855 796 778 742 799 804 785 788 738
Västerbottens län 2 159 1 833 1 952 1 910 1 859 1 813 1 990 1 998 1 975 2 016 1 812
Norrbottens län 2 153 1 896 2 098 2 017 1 940 1 916 2 041 2 078 2 116 2 178 1 930
Riket 62 266 52 781 55 821 53 251 51 003 52 062 54 588 53 519 53 673 52 774 49 101
Utveckling av bruttoproduktion av fjärrvärme 2010-2020. Index år 2010=100

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 100 85 92 82 81 84 85 84 84 80 74
Uppsala län 100 81 88 84 81 80 83 84 84 85 75
Södermanlands län 100 85 97 95 87 87 93 92 94 92 82
Östergötlands län 100 85 95 88 82 83 88 83 84 78 76
Jönköpings län 100 85 94 94 85 88 92 92 96 94 89
Kronobergs län 100 90 95 93 85 89 89 87 83 89 83
Kalmar län 100 86 85 87 80 82 89 87 91 91 87
Gotlands län 100 90 92 27 84 81 87 82 80 85 78
Blekinge län 100 93 133 135 129 151 140 142 140 134 129
Skåne län 100 87 84 83 76 79 84 83 82 80 75
Hallands län 100 81 118 112 122 130 138 134 131 130 120
Västra Götalands län 100 92 95 94 86 88 93 90 91 89 83
Värmlands län 100 79 72 72 75 81 83 74 75 75 65
Örebro län 100 77 83 80 75 71 81 77 80 77 69
Västmanlands län 100 84 89 84 81 79 85 81 85 81 72
Dalarnas län 100 65 70 67 64 68 72 68 65 70 71
Gävleborgs län 100 84 90 107 109 120 125 124 121 125 127
Västernorrlands län 100 83 71 64 61 58 62 63 60 64 60
Jämtlands län 100 78 94 87 85 81 87 88 86 86 81
Västerbottens län 100 85 90 88 86 84 92 93 91 93 84
Norrbottens län 100 88 97 94 90 89 95 97 98 101 90
Riket 100 85 90 86 82 84 88 86 86 85 79

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta