Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Energi // Värmeverk, andelar efter produ…

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2024-03-04
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Fjärrvärme 2022. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

Län Kraftvärmeverk Fristående värmeverk Elpannor Värmepumpar Spillvärme Rökgaskondens Totalt
Stockholms län 6 357 .. 88 2 314 80 1 565 ..
Uppsala län 1 225 675 18 437 87 6 2 447
Södermanlands län .. .. 0 0 .. .. ..
Östergötlands län 2 381 247 0 0 60 300 2 988
Jönköpings län 1 333 361 0 4 5 281 1 984
Kronobergs län 779 327 0 0 42 89 1 237
Kalmar län 792 316 0 0 65 179 1 353
Gotlands län 0 .. 0 24 37 31 ..
Blekinge län 166 252 0 0 5 72 495
Skåne län 3 159 1 502 0 555 .. 454 ..
Hallands län 521 293 0 2 182 123 1 121
Västra Götalands län 4 141 1 347 2 681 1 271 695 8 138
Värmlands län 482 674 0 0 62 203 1 421
Örebro län .. 226 8 61 318 .. ..
Västmanlands län 1 635 307 2 11 199 213 2 367
Dalarnas län 622 782 3 0 303 159 1 868
Gävleborgs län 1 427 290 4 0 515 291 2 527
Västernorrlands län 1 153 204 40 0 373 187 1 958
Jämtlands län 404 259 2 0 47 130 842
Västerbottens län 1 116 546 8 60 67 233 2 031
Norrbottens län 1 518 426 19 0 871 115 2 949
Riket 31 538 11 148 194 4 150 5 250 5 731 58 011

Fjärrvärme 2009-2022. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

               

Västra Götalands län

 

År

Kraftvärmeverk

Fristående värmeverk

Elpannor

Värmepumpar

Spillvärme

Rökgaskondens

Totalt

2009

..

1 026

6

..

..

448

7 069

2010

5 034

1 518

5

494

757

555

8 362

2011

4 326

..

7

500

687

641

..

2012

4 126

..

30

..

..

..

7 980

2013

4 563

1 462

39

745

..

..

8 272

2014

..

..

..

810

736

643

7 575

2015

..

..

..

833

877

753

7 863

2016

4 517

1 505

..

616

0

746

8 192

2017

4 135

1 491

..

783

867

756

..

2018

4 325

1 475

2

707

907

724

8 138

2019

..

..

5

605

957

781

8 025

2020

3 740

..

3

871

..

..

7 575

2021

4 429

..

2

..

1 847

..

9 461

2022

4 141

1 347

2

681

1 271

695

8 138

               

Riket

 

År

Kraftvärmeverk

Fristående värmeverk

Elpannor

Värmepumpar

Spillvärme

Rökgaskondens

Totalt

2009

28 956

13 664

205

5 194

0

3 726

0

2010

33 353

16 366

0

5 423

0

4 564

64 371

2011

..

11 581

95

5 056

3 534

4 362

0

2012

..

12 796

..

..

..

5 236

59 637

2013

31 812

..

..

4 461

..

5 166

57 985

2014

29 913

..

..

5 029

4 304

5 129

55 087

2015

30 845

10 508

196

4 925

4 467

5 559

56 500

2016

33 159

10 989

239

4 491

4 827

5 683

59 387

2017

32 227

10 592

218

4 346

5 342

6 110

58 835

2018

33 044

10 304

192

4 355

4 777

5 752

58 424

2019

32 088

10 257

199

4 292

4 889

5 917

57 642

2020

28 992

9 386

349

4 704

4 644

5 654

53 715

2021

33 048

12 299

225

4 533

5 906

6 318

62 330

2022

31 538

11 148

194

4 150

5 250

5 731

58 011

Källa: Statistiska centralbyrån

Fjärrvärme 2009-2022. Producerad värme efter produktionssätt. Index år 2009=100

               

Västra Götalands län

 

År

Kraftvärmeverk

Fristående värmeverk

Elpannor

Värmepumpar

Spillvärme

Rökgaskondens

Totalt

2009

 

100

100

 

 

100

100

2010

100

148

75

100

100

124

118

2011

86

..

105

101

91

143

..

2012

82

..

489

..

..

..

113

2013

91

142

631

151

..

..

117

2014

..

..

..

164

97

144

107

2015

..

..

..

169

116

168

111

2016

90

147

..

125

0

167

116

2017

82

145

..

158

115

169

..

2018

86

144

25

143

120

162

115

2019

..

..

75

122

126

174

114

2020

74

..

41

176

..

..

107

2021

88

..

31

..

244

..

134

2022

82

131

32

138

168

155

115

               

Riket

 

År

Kraftvärmeverk

Fristående värmeverk

Elpannor

Värmepumpar

Spillvärme

Rökgaskondens

Totalt

2009

100

100

100

100

 

100

 

2010

115

120

0

104

 

122

100

2011

..

85

46

97

100

117

0

2012

..

94

..

..

..

141

93

2013

110

..

..

86

..

139

90

2014

103

..

..

97

122

138

86

2015

107

77

96

95

126

149

88

2016

115

80

116

86

137

153

92

2017

111

78

106

84

151

164

91

2018

114

75

94

84

135

154

91

2019

111

75

97

83

138

159

90

2020

100

69

170

91

131

152

83

2021

114

90

110

87

167

170

97

2022

109

82

95

80

149

154

90

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta