Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Energi // Elproduktion efter produktions…

Elproduktion efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2023-02-27
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

Elproduktion efter produktionssätt, MWh per län, 2021

 
               

Kommun/Region

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

solkraft

Totalt              

 

Stockholms län

..

1 389

..

..

129 507

2 203 106

 

Uppsala län

..

1 238 414

25 323 449

..

56 214

27 045 369

 

Södermanlands län

..

..

0

..

56 642

..

 

Östergötlands län

..

365 644

432

..

75 903

..

 

Jönköpings län

324 453

114 463

0

954 028

62 913

1 455 858

 

Kronobergs län

285 131

282 239

0

128 331

26 369

722 069

 

Kalmar län

890 675

78 217

10 590 799

1 110 295

41 928

12 711 914

 

Gotlands län

6 029

..

4 386

448 428

10 908

469 751

 

Blekinge län

363 058

75 949

105 631

140 755

22 939

708 333

 

Skåne län

1 175 942

111 404

801

1 427 226

182 098

2 897 470

 

Hallands län

944 071

675 936

14 942 459

1 042 924

67 019

17 672 408

 

Västra Götalands län

1 071 012

2 219 380

288

2 220 350

189 175

5 700 205

 

Värmlands län

969 940

2 339 864

9

976 841

30 020

4 316 673

 

Örebro län

..

..

..

660 855

33 669

1 672 010

 

Västmanlands län

..

..

0

..

35 142

924 694

 

Dalarnas län

213 167

4 250 384

0

1 520 848

26 883

6 011 283

 

Gävleborgs län

712 205

2 642 054

0

2 622 125

20 335

5 996 719

 

Västernorrlands län

1 713 291

12 849 517

0

3 992 564

16 585

18 571 956

 

Jämtlands län

180 177

13 757 275

0

2 937 990

19 017

16 894 458

 

Västerbottens län

..

14 211 487

0

2 500 892

16 984

..

 

Norrbottens län

1 294 898

17 483 823

0

3 836 434

6 749

22 621 904

 

Riket

15 528 821

73 334 550

50 968 926

27 108 344

1 127 000

168 067 640

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

 
               

Elproduktion efter produktionssätt, kWh per invånare, 2021

               

Kommun/Region

Folkmängd

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

solkraft

Totalt              

Stockholms län

2 415 139

..

1

..

..

54

912

Uppsala län

395 026

..

3 135

64 106

..

142

68 465

Södermanlands län

301 801

..

..

0

..

188

..

Östergötlands län

469 704

..

778

1

..

162

..

Jönköpings län

367 064

884

312

0

2 599

171

3 966

Kronobergs län

203 340

1 402

1 388

0

631

130

3 551

Kalmar län

247 175

3 603

316

42 847

4 492

170

51 429

Gotlands län

61 001

99

..

72

7 351

179

7 701

Blekinge län

158 937

2 284

478

665

886

144

4 457

Skåne län

1 402 425

839

79

1

1 018

130

2 066

Hallands län

340 243

2 775

1 987

43 917

3 065

197

51 941

Västra Götalands län

1 744 859

614

1 272

0

1 273

108

3 267

Värmlands län

283 196

3 425

8 262

0

3 449

106

15 243

Örebro län

306 792

..

..

..

2 154

110

5 450

Västmanlands län

278 967

..

..

0

..

126

3 315

Dalarnas län

288 387

739

14 738

0

5 274

93

20 845

Gävleborgs län

287 767

2 475

9 181

0

9 112

71

20 839

Västernorrlands län

244 193

7 016

52 620

0

16 350

68

76 054

Jämtlands län

132 054

1 364

104 179

0

22 248

144

127 936

Västerbottens län

274 563

..

51 760

0

9 109

62

..

Norrbottens län

249 693

5 186

70 021

0

15 365

27

90 599

Riket

10 452 326

1 486

7 016

4 876

2 594

108

16 079

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

.. = värdet kan inte visas av sekretesskäl. Om ".." förekommer en gång prickas även totalen.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta