Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Energi // Elleveranser till tillverkning…

Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor

Senast uppdaterad 2024-04-19
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2022

Region Elleveranser, GWh Antal arbets-ställen. Industri och gruvor Elförbrukning per arbetsställe, MWh
Stockholms län 3 181 38 747 82
Uppsala län 693 6 398 108
Södermanlands län 1 318 5 068 260
Östergötlands län 3 187 6 850 465
Jönköpings län 1 730 6 461 268
Kronobergs län 600 3 550 169
Kalmar län 1 521 4 594 331
Gotlands län 313 1 711 183
Blekinge län 908 2 373 383
Skåne län 3 050 21 455 142
Hallands län 2 089 6 825 306
Västra Götalands län 6 224 29 666 210
Värmlands län 2 510 5 118 490
Örebro län 1 488 4 979 299
Västmanlands län 966 4 252 227
Dalarnas län 2 572 6 473 397
Gävleborgs län 2 288 5 526 414
Västernorrlands län 6 071 4 599 1 320
Jämtlands län 257 3 792 68
Västerbottens län 2 043 4 887 418
Norrbottens län 5 251 5 187 1 012
Riket 48 259 178 511 270
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2012-2022, GWh

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 3 522 3 658 3 434 3 423 3 514 3 321 3 335 2 933 2 890 3 145 3 181
Uppsala län 368 271 254 308 325 313 319 302 297 324 693
Södermanlands län 946 932 899 1 162 967 971 1 019 1 105 920 1 015 1 318
Östergötlands län 3 150 3 152 3 007 2 973 3 182 3 234 3 241 3 201 3 052 3 200 3 187
Jönköpings län 1 653 1 593 1 586 1 560 1 635 1 709 1 682 1 720 1 651 1 781 1 730
Kronobergs län 1 587 1 616 1 561 1 535 1 460 1 040 1 258 1 224 1 206 1 230 600
Kalmar län 860 863 876 817 902 1 459 1 388 1 397 1 321 1 347 1 521
Gotlands län 315 64 312 .. 343 361 342 352 345 323 313
Blekinge län 630 619 .. 551 563 582 573 598 578 631 908
Skåne län 3 126 3 126 2 979 2 851 2 859 2 729 2 768 2 706 2 629 2 723 3 050
Hallands län 2 270 1 785 .. 1 587 1 688 1 733 1 596 1 389 1 155 1 229 2 089
Västra Götalands län 6 154 6 145 6 112 6 235 6 137 6 238 5 952 5 792 5 558 6 098 6 224
Värmlands län 2 926 2 480 2 772 2 834 2 819 2 737 2 724 1 999 1 939 2 037 2 510
Örebro län 1 379 1 362 1 371 1 355 1 378 1 314 1 442 1 420 1 396 1 479 1 488
Västmanlands län 1 072 1 043 1 014 971 956 937 1 023 999 958 987 966
Dalarnas län 4 871 4 842 4 234 4 158 4 363 4 124 4 024 4 266 3 561 3 581 2 572
Gävleborgs län 3 563 2 808 2 805 2 788 2 782 2 694 2 760 2 686 2 679 2 652 2 288
Västernorrlands län 7 807 7 690 7 128 6 650 6 851 6 858 6 849 6 339 6 634 5 164 6 071
Jämtlands län 282 268 238 .. 184 189 161 174 580 251 257
Västerbottens län 1 765 1 747 1 748 1 720 1 717 1 724 1 768 1 713 1 713 1 803 2 043
Norrbottens län 4 733 4 891 4 899 4 730 4 883 4 798 4 856 5 124 5 264 5 296 5 251
Riket 52 981 50 935 49 552 48 784 49 506 49 063 49 081 47 437 46 327 46 297 48 259
Utveckling av elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2012-2022, Index år 2012=100

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 100 104 98 97 100 94 95 83 82 89 90
Uppsala län 100 74 69 84 88 85 87 82 81 88 188
Södermanlands län 100 99 95 123 102 103 108 117 97 107 139
Östergötlands län 100 100 95 94 101 103 103 102 97 102 101
Jönköpings län 100 96 96 94 99 103 102 104 100 108 105
Kronobergs län 100 102 98 97 92 66 79 77 76 78 38
Kalmar län 100 100 102 95 105 170 161 162 154 157 177
Gotlands län 100 20 99 .. 109 115 109 112 110 103 99
Blekinge län 100 98 .. 87 89 92 91 95 92 100 144
Skåne län 100 100 95 91 91 87 89 87 84 87 98
Hallands län 100 79 .. 70 74 76 70 61 51 54 92
Västra Götalands län 100 100 99 101 100 101 97 94 90 99 101
Värmlands län 100 85 95 97 96 94 93 68 66 70 86
Örebro län 100 99 99 98 100 95 105 103 101 107 108
Västmanlands län 100 97 95 91 89 87 95 93 89 92 90
Dalarnas län 100 99 87 85 90 85 83 88 73 74 53
Gävleborgs län 100 79 79 78 78 76 77 75 75 74 64
Västernorrlands län 100 99 91 85 88 88 88 81 85 66 78
Jämtlands län 100 95 84 .. 65 67 57 62 206 89 91
Västerbottens län 100 99 99 97 97 98 100 97 97 102 116
Norrbottens län 100 103 104 100 103 101 103 108 111 112 111
Riket 100 96 94 92 93 93 93 90 87 87 91

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta