Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2023-07-14
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2022 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 22 164 14,3
Uppsala län 2 624 10,6
Södermanlands län 1 754 10,0
Östergötlands län 2 565 9,0
Jönköpings län 2 014 9,2
Kronobergs län 1 206 10,0
Kalmar län 1 341 9,5
Gotlands län 413 11,8
Blekinge län 849 9,2
Skåne län 10 230 12,0
Hallands län 2 282 11,5
Västra Götalands län 12 001 11,2
Värmlands län 1 509 9,1
Örebro län 1 841 10,1
Västmanlands län 1 653 10,0
Dalarnas län 1 689 10,3
Gävleborgs län 1 537 9,2
Västernorrlands län 1 392 9,9
Jämtlands län 980 12,8
Västerbottens län 1 534 9,2
Norrbottens län 1 604 10,9
Riket 73 182 11,5
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1997-2022

År Gotlands län Riket
1997 5,1 6,7
1998 4,8 6,1
1999 5,4 6,4
2000 5,5 6,9
2001 5,1 6,3
2002 5,8 6,6
2003 6,2 6,4
2004 6,5 7,3
2005 7,3 7,6
2006 6,6 7,6
2007 10,5 9,7
2008 10,3 9,7
2009 11,7 10,0
2010 13,1 11,6
2011 13,4 12,3
2012 13,1 11,5
2013 12,2 11,5
2014 12,7 11,9
2015 11,9 11,6
2016 12,1 11,4
2017 11,1 11,2
2018 10,9 10,8
2019 12,4 10,7
2020 12,5 11,7
2021 14,3 13,2
2022 11,8 11,5
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1997-2022. Index år 1997=100

År Gotlands län Riket
1997 100 100
1998 94 91
1999 106 96
2000 108 103
2001 100 94
2002 114 99
2003 122 96
2004 127 109
2005 143 113
2006 129 113
2007 206 145
2008 202 145
2009 229 149
2010 257 173
2011 263 184
2012 257 172
2013 239 172
2014 249 178
2015 233 173
2016 237 170
2017 217 168
2018 214 161
2019 243 160
2020 245 174
2021 280 198
2022 232 171

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta