Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2024-07-11
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2023 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 34,7 8,7 65,3 15,8
Uppsala län 34,8 6,6 65,1 12,1
Södermanlands län 34,7 6,3 65,3 11,4
Östergötlands län 30,6 5,3 69,4 11,3
Jönköpings län 29,3 5,0 70,7 11,2
Kronobergs län 30,2 5,7 69,7 12,2
Kalmar län 30,2 5,3 69,8 11,5
Gotlands län 34,4 7,3 65,6 13,5
Blekinge län 33,0 5,5 67,0 10,0
Skåne län 33,9 7,1 66,1 13,6
Hallands län 32,6 6,8 67,4 13,5
Västra Götalands län 32,4 6,7 67,5 13,1
Värmlands län 33,7 5,8 66,3 10,7
Örebro län 30,4 5,3 69,5 11,6
Västmanlands län 30,3 5,3 69,7 11,5
Dalarnas län 30,2 6,0 69,7 13,1
Gävleborgs län 32,0 5,4 68,0 10,9
Västernorrlands län 32,2 5,7 67,7 11,3
Jämtlands län 32,8 7,4 67,2 14,3
Västerbottens län 29,5 4,7 70,5 10,5
Norrbottens län 29,1 5,7 70,9 12,3
Riket 33,0 6,8 67,0 13,2

Nystartade företag 2003-2023. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Gotlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2003

40,1

58,6

31,5

66,5

   

2004

31,5

68,1

32,2

65,4

   

2005

31,4

68,6

33,7

66,3

   

2006

32,6

67,4

35,0

65,0

   

2007

27,6

72,4

33,7

66,3

   

2008

39,2

60,8

34,1

65,9

   

2009

38,0

55,9

33,1

60,9

   

2010

34,7

57,9

32,0

60,6

   

2011

34,1

59,1

31,2

59,9

   

2012

32,1

53,4

31,1

59,9

   

2013

34,5

65,5

34,0

66,0

   

2014

36,5

63,5

34,2

65,8

   

2015

38,0

62,0

33,5

66,5

   

2016

32,2

67,8

32,1

66,4

   

2017

37,1

62,9

31,6

66,9

   

2018

35,8

64,2

32,3

66,3

   

2019

35,1

64,0

32,5

66,0

   

2020

42,5

57,5

32,4

66,4

   

2021

36,7

60,0

32,6

64,9

   

2022

39,2

59,3

31,3

66,6

   

2023

34,4

65,6

33,0

67,0

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2003-2023 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Gotlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2003

5,1

7,3

6,3

4,1

8,4

6,4

2004

4,0

8,7

6,3

4,7

9,4

7,3

2005

4,7

10,1

7,3

5,2

9,9

7,6

2006

4,3

8,9

6,6

5,4

9,6

7,6

2007

5,3

13,6

10,0

6,2

11,9

9,7

2008

7,4

11,2

10,3

6,3

11,8

9,7

2009

9,0

12,9

11,7

6,7

11,9

10,0

2010

9,2

15,0

13,1

7,6

13,9

11,6

2011

9,3

15,8

13,4

7,8

14,5

12,3

2012

8,6

14,0

13,2

7,3

13,6

11,5

2013

8,6

16,0

12,2

7,9

14,9

11,5

2014

9,5

16,1

12,8

8,3

15,4

11,9

2015

9,2

14,7

12,0

7,9

15,1

11,6

2016

7,9

16,2

12,1

7,6

15,0

11,4

2017

8,3

13,8

11,1

7,3

14,8

11,3

2018

7,9

13,9

10,9

7,1

14,0

10,8

2019

8,8

15,7

12,3

7,1

13,8

10,6

2020

10,7

14,2

12,5

7,7

15,1

11,7

2021

9,9

15,8

13,3

8,3

15,7

12,4

2022

9,4

14,0

11,9

7,3

14,9

11,4

2023

7,3

13,5

10,4

6,8

13,2

10,1

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 2003-2023 per 1000 invånare. Index år 2003=100

             

År

Gotlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2003

100

100

100

100

100

100

2004

78

119

100

115

112

114

2005

92

138

116

126

118

119

2006

84

122

105

131

115

119

2007

104

186

158

151

142

152

2008

145

153

163

154

140

152

2009

176

177

186

163

142

156

2010

180

206

208

185

166

181

2011

183

216

213

190

172

192

2012

168

191

210

178

161

180

2013

169

219

194

194

178

180

2014

185

221

204

202

183

186

2015

180

201

190

193

180

181

2016

154

222

192

184

179

178

2017

163

189

176

177

176

176

2018

154

190

173

174

167

169

2019

173

215

195

174

165

165

2020

210

194

198

189

180

182

2021

194

217

212

202

187

194

2022

185

191

189

179

177

179

2023

143

185

165

167

157

158

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta