Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2022-06-29
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2021 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 23 780 16,4
Uppsala län 2 743 11,7
Södermanlands län 1 915 11,7
Östergötlands län 2 797 10,3
Jönköpings län 2 258 10,5
Kronobergs län 1 260 11,7
Kalmar län 1 411 10,8
Gotlands län 463 14,3
Blekinge län 929 11,4
Skåne län 11 224 14,6
Hallands län 2 501 13,6
Västra Götalands län 13 076 13,1
Värmlands län 1 650 10,3
Örebro län 1 865 10,7
Västmanlands län 1 799 11,5
Dalarnas län 1 748 10,5
Gävleborgs län 1 663 10,7
Västernorrlands län 1 512 11,9
Jämtlands län 1 001 14,1
Västerbottens län 1 591 10,4
Norrbottens län 1 499 10,3
Riket 78 685 13,2
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1996-2021

År Gotlands län Riket
1996 5,0 6,5
1997 5,1 6,7
1998 4,8 6,1
1999 5,4 6,4
2000 5,5 6,9
2001 5,1 6,3
2002 5,8 6,6
2003 6,2 6,4
2004 6,5 7,3
2005 7,3 7,6
2006 6,6 7,6
2007 10,5 9,7
2008 10,3 9,7
2009 11,7 10,0
2010 13,1 11,6
2011 13,4 12,3
2012 13,1 11,5
2013 12,2 11,5
2014 12,7 11,9
2015 11,9 11,6
2016 12,1 11,4
2017 11,1 11,2
2018 10,9 10,8
2019 12,4 10,7
2020 12,5 11,7
2021 14,3 13,2
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1996-2021. Index år 1996=100

År Gotlands län Riket
1996 100 100
1997 102 103
1998 96 94
1999 108 98
2000 110 106
2001 102 97
2002 116 102
2003 124 98
2004 130 112
2005 146 117
2006 132 117
2007 210 149
2008 206 150
2009 234 154
2010 262 178
2011 268 189
2012 262 177
2013 244 177
2014 254 183
2015 238 178
2016 242 175
2017 221 173
2018 218 166
2019 247 165
2020 250 180
2021 286 204

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta