Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2021. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Gotlands län 723 770 597 775
Riket 1 185 1 079 642 1 085

BRP per sysselsatt 2002-2021. Tusental kronor, löpande priser

         

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

365

505

349

446

2003

395

554

362

479

2004

391

548

376

485

2005

383

585

393

506

2006

374

597

382

502

2007

484

568

401

480

2008

536

571

370

541

2009

475

566

387

535

2010

524

583

420

574

2011

552

625

433

604

2012

535

616

438

597

2013

545

644

430

610

2014

524

669

429

610

2015

586

673

457

642

2016

574

655

475

642

2017

573

677

494

658

2018

578

671

518

666

2019

702

753

536

740

2020

696

734

552

735

2021

723

770

597

775

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

749

2010

865

776

475

796

2011

870

797

489

812

2012

850

795

503

809

2013

838

814

513

818

2014

862

844

525

843

2015

938

885

535

886

2016

958

892

548

902

2017

987

905

566

922

2018

1 000

930

588

947

2019

1 042

974

605

985

2020

1 048

1 011

617

1 008

2021

1 185

1 079

642

1 085

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2002-2021. Index år 2002=100

         

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

108

110

104

107

2004

107

109

108

109

2005

105

116

113

113

2006

102

118

109

112

2007

133

113

115

108

2008

147

113

106

121

2009

130

112

111

120

2010

144

116

120

129

2011

151

124

124

135

2012

146

122

126

134

2013

149

128

123

137

2014

144

132

123

137

2015

161

133

131

144

2016

157

130

136

144

2017

157

134

142

147

2018

158

133

148

149

2019

192

149

154

166

2020

191

145

158

165

2021

198

152

171

174

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

105

105

105

2004

116

110

108

111

2005

118

114

112

114

2006

127

118

115

120

2007

130

126

121

111

2008

127

129

128

113

2009

120

130

132

128

2010

137

134

136

136

2011

138

138

140

139

2012

135

138

144

138

2013

133

141

146

140

2014

137

146

150

144

2015

149

153

153

151

2016

152

155

157

154

2017

157

157

162

157

2018

159

161

168

162

2019

165

169

173

168

2020

166

175

176

172

2021

188

187

183

185

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta