Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // Industrins investeringar i län…

Industrins investeringar i länet

Senast uppdaterad 2016-03-08
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Industrins investeringar 2014-2016. Värden i miljoner kronor

         

Region

Typ

2014

2015

Planer 2016

Gotlands län

 

Byggnader

5

8

0

Maskiner

81

61

69

Totalt

86

69

69

Riket

 

Byggnader

6 931

7 307

7 082

Maskiner

44 526

56 046

57 487

Totalt

51 457

63 353

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna för 2014 samt plan för år 2015 är insamlade i februari 2015

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Gotlands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

14

114

128

7 308

28 732

36 040

1992

4

94

98

4 947

24 553

29 500

1993

1

74

75

4 365

26 860

31 225

1994

6

82

88

4 862

34 263

39 125

1995

3

137

140

8 749

46 895

55 644

1996

8

109

117

9 715

51 547

61 262

1997

18

154

172

7 925

49 574

57 499

1998

19

219

238

7 926

50 154

58 080

1999

6

151

157

7 861

47 922

55 783

2000

15

146

161

8 031

48 240

56 271

2001

11

63

74

6 572

47 910

54 482

2002

18

136

154

6 081

45 059

51 140

2003

8

79

87

5 824

41 160

46 984

2004

4

68

72

5 605

40 258

45 863

2005

1

85

86

5 202

49 464

54 666

2006

11

64

75

5 719

51 080

56 799

2007

2

135

137

6 518

56 350

62 868

2008

18

130

148

9 032

56 755

65 787

2009

0

129

129

6 782

43 505

50 287

2010

1

81

82

4 997

41 649

46 646

2011

4

124

128

5 776

43 525

49 301

2012

1

151

152

7 513

46 917

54 430

2013

23

117

140

6 405

46 183

52 588

2014

5

81

86

6 931

44 526

51 457

2015

8

61

69

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

0

69

69

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Utveckling av industrins investeringar 1991-2016.
Index år 1991=100

             

År

Gotlands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

100

100

100

100

100

100

1992

29

82

77

68

85

82

1993

7

65

59

60

93

87

1994

43

72

69

67

119

109

1995

21

120

109

120

163

154

1996

57

96

91

133

179

170

1997

129

135

134

108

173

160

1998

136

192

186

108

175

161

1999

43

132

123

108

167

155

2000

107

128

126

110

168

156

2001

79

55

58

90

167

151

2002

129

119

120

83

157

142

2003

57

69

68

80

143

130

2004

29

60

56

77

140

127

2005

7

75

67

71

172

152

2006

79

56

59

78

178

158

2007

14

118

107

89

196

174

2008

125

114

116

124

198

183

2009

0

113

101

93

151

140

2010

8

71

64

68

145

129

2011

29

108

100

79

151

137

2012

8

132

118

103

163

151

2013

164

103

110

88

161

146

2014

36

71

67

95

155

143

2015

54

54

54

100

195

176

Planer 2016

1

60

54

97

200

179

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta