Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2020. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Gotlands län 696 734 552 735
Riket 1 048 1 011 617 1 008

BRP per sysselsatt 2001-2020. Tusental kronor, löpande priser

         

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

264

511

313

395

2002

365

505

349

446

2003

395

554

362

479

2004

391

548

376

485

2005

383

585

393

506

2006

374

597

382

502

2007

484

568

401

480

2008

536

571

370

541

2009

475

566

387

535

2010

524

583

420

574

2011

552

625

433

604

2012

535

616

438

597

2013

545

644

430

610

2014

524

669

429

610

2015

586

673

457

642

2016

574

655

475

642

2017

573

677

494

658

2018

578

671

518

666

2019

702

753

536

740

2020

696

734

552

735

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

749

2010

865

776

475

796

2011

870

797

489

812

2012

850

795

503

809

2013

838

814

513

818

2014

862

844

525

843

2015

938

885

535

886

2016

958

892

548

902

2017

987

905

566

922

2018

1 000

930

588

947

2019

1 042

974

605

985

2020

1 048

1 011

617

1 008

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2020. Index år 2001=100

         

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

138

99

112

113

2003

149

108

116

121

2004

148

107

120

123

2005

145

115

126

128

2006

141

117

122

127

2007

183

111

128

122

2008

203

112

118

137

2009

180

111

124

136

2010

198

114

134

145

2011

209

122

139

153

2012

202

120

140

151

2013

206

126

138

155

2014

198

131

137

155

2015

222

132

146

163

2016

217

128

152

163

2017

217

132

158

167

2018

219

131

166

169

2019

266

147

171

187

2020

263

144

177

186

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

135

131

125

115

2008

131

133

133

117

2009

125

135

137

133

2010

143

140

141

141

2011

143

143

145

144

2012

140

143

149

143

2013

138

146

152

145

2014

142

152

155

149

2015

155

159

159

157

2016

158

160

162

160

2017

163

163

168

163

2018

165

167

174

168

2019

172

175

179

174

2020

173

182

183

178

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta