Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2023-09-04
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Primärkommunala investeringar 2022

Region Investeringar, tusental kronor Investeringar per invånare, kr
Stockholms län 17 178 951 7 040
Uppsala län 3 001 914 7 492
Södermanlands län 2 148 503 7 101
Östergötlands län 3 033 230 6 428
Jönköpings län 2 983 403 8 083
Kronobergs län 1 185 789 5 803
Kalmar län 1 573 405 6 352
Gotlands län 437 760 7 156
Blekinge län 865 350 5 451
Skåne län 12 477 106 8 822
Hallands län 3 621 562 10 564
Västra Götalands län 15 157 195 8 619
Värmlands län 2 964 430 10 439
Örebro län 1 866 034 6 063
Västmanlands län 1 882 567 6 706
Dalarnas län 1 486 419 5 156
Gävleborgs län 1 712 237 5 959
Västernorrlands län 1 330 382 5 469
Jämtlands län 2 146 034 16 176
Västerbottens län 2 735 763 9 902
Norrbottens län 3 324 407 13 342
Riket 83 112 441 7 899

Primärkommunala investeringar 2016-2022. Tusental kronor