Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2022-12-16
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
Skattekraft 2023, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Gotland 204,3 85
Gotlands län 204,3 85
Riket 239,2 100
Skattekraft 2012-2023. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gotland 153,6 153,6 160,8 165,8 169,4 176,6 182,1 187,5 191,3 194,5 197,3 204,3
Gotlands län 153,6 153,6 160,8 165,8 169,4 176,6 182,1 187,5 191,3 194,5 197,3 204,3
Riket 176,1 176,1 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8 239,2
Utveckling av skattekraften 2012-2023. Index riket=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gotland 87 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 85
Gotlands län 87 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 85
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta