Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2022-12-16
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
Skattekraft 2024, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Gotland 216,7 86
Gotlands län 216,7 86
Riket 251,4 100
Skattekraft 2013-2024. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gotland 153,6 160,8 165,8 169,4 176,6 182,1 187,5 191,3 194,5 197,3 204,3 216,7
Gotlands län 153,6 160,8 165,8 169,4 176,6 182,1 187,5 191,3 194,5 197,3 204,3 216,7
Riket 176,1 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8 239,2 251,4
Utveckling av skattekraften 2013-2024. Index riket=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gotland 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 85 86
Gotlands län 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 85 86
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta