Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2020. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Gotlands län 268 307 353 314
Riket 422 418 364 402

Lönesumma per sysselsatt 2001-2020. Tusental kronor, löpande priser

         

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

138

184

190

173

2002

150

184

204

183

2003

156

195

208

191

2004

164

192

217

196

2005

160

204

208

194

2006

162

206

212

198

2007

181

211

226

210

2008

205

219

252

229

2009

194

220

267

231

2010

209

226

282

241

2011

201

239

288

246

2012

215

240

294

252

2013

219

241

301

257

2014

213

249

316

264

2015

215

262

321

271

2016

232

260

327

276

2017

232

269

333

281

2018

253

279

339

293

2019

274

308

343

313

2020

268

307

353

314

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

2019

409

402

355

389

2020

422

418

364

402

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2020. Index år 2001=100

         

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

109

100

107

106

2003

113

106

109

110

2004

119

104

114

113

2005

116

111

109

112

2006

118

112

111

114

2007

131

115

119

121

2008

149

119

132

132

2009

141

120

140

134

2010

151

123

148

139

2011

146

130

151

142

2012

156

130

155

145

2013

159

131

158

148

2014

155

136

166

153

2015

156

142

168

157

2016

168

141

172

159

2017

169

146

175

163

2018

184

152

178

169

2019

199

167

180

181

2020

195

167

185

181

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

124

124

124

2008

131

129

131

130

2009

132

132

137

133

2010

135

135

140

137

2011

138

141

144

141

2012

141

145

149

145

2013

144

148

152

148

2014

147

151

156

152

2015

151

157

159

156

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

2018

164

170

174

170

2019

170

176

178

175

2020

175

183

183

181

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta