Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2019. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Gotlands län

Riket

Varuproducenter

4 529

1 176 279

Tjänsteproducenter

9 125

2 346 056

Offentlig förvaltning

5 627

962 280

Ej branschfördelat

2 190

565 004

Summa

21 471

5 049 619

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2019. Procent

     

 

Gotlands län

Riket

Varuproducenter

21,1

23,3

Tjänsteproducenter

42,5

46,5

Offentlig förvaltning

26,2

19,1

Ej branschfördelat

10,2

11,2

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2019. Miljoner kronor, löpande priser

           

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

2 327

4 448

3 877

1 150

11 802

2002

2 811

4 542

4 187

1 271

12 811

2003

2 841

5 037

4 454

1 365

13 697

2004

2 659

5 315

4 593

1 357

13 924

2005

2 682

5 503

4 598

1 432

14 215

2006

2 729

5 912

4 734

1 484

14 859

2007

3 436

5 965

4 767

1 508

15 676

2008

3 482

6 278

4 074

1 589

15 423

2009

3 185

6 510

4 143

1 633

15 471

2010

3 461

6 997

4 119

1 719

16 296

2011

3 974

7 502

4 202

1 790

17 468

2012

3 902

7 448

4 248

1 784

17 382

2013

3 818

7 853

4 347

1 851

17 869

2014

3 828

8 089

4 549

1 837

18 303

2015

4 279

8 140

4 705

1 935

19 059

2016

4 130

8 321

4 847

2 021

19 319

2017

4 351

8 667

5 090

2 084

20 192

2018

4 280

8 659

5 383

2 122

20 444

2019

4 529

9 125

5 627

2 190

21 471

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

2019

1 176 279

2 346 056

962 280

565 004

5 049 619

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2019. Index år 2001=100

           

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

121

102

108

111

109

2003

122

113

115

119

116

2004

114

119

118

118

118

2005

115

124

119

125

120

2006

117

133

122

129

126

2007

148

134

123

131

133

2008

150

141

105

138

131

2009

137

146

107

142

131

2010

149

157

106

149

138

2011

171

169

108

156

148

2012

168

167

110

155

147

2013

164

177

112

161

151

2014

165

182

117

160

155

2015

184

183

121

168

161

2016

177

187

125

176

164

2017

187

195

131

181

171

2018

184

195

139

185

173

2019

195

205

145

190

182

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

129

140

130

129

134

2008

127

146

135

134

137

2009

114

147

137

135

135

2010

130

155

140

145

144

2011

135

164

144

146

150

2012

132

166

150

145

151

2013

129

173

155

148

154

2014

133

183

161

152

161

2015

144

195

168

162

172

2016

146

202

176

173

178

2017

156

209

185

180

186

2018

162

219

194

189

195

2019

169

231

201

194

203

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta