Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt

BRP per sysselsatt

Senast uppdaterad 2023-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

2021 var riksgenomsnittet för BRP per sysselsatt 1 085 000 kronor. Högst låg Norrbottens län med 1 376 000 kronor, närmast följt av Stockholms län 1 331 000 kronor. Lägsta BRP per sysselsatt har Gotlands län, 775 000 kronor.

PDF
Diagram tidsserie
Bruttoregionprodukt per sysselsatt 2021. Tusental kronor

Region BRP per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 1 331 123
Uppsala län 1 061 98
Södermanlands län 952 88
Östergötlands län 933 86
Jönköpings län 929 86
Kronobergs län 1 022 94
Kalmar län 932 86
Gotlands län 775 71
Blekinge län 1 000 92
Skåne län 1 004 93
Hallands län 934 86
Västra Götalands län 1 035 95
Värmlands län 974 90
Örebro län 941 87
Västmanlands län 923 85
Dalarnas län 959 88
Gävleborgs län 924 85
Västernorrlands län 1 014 93
Jämtlands län 937 86
Västerbottens län 998 92
Norrbottens län 1 376 127
Riket 1 085 100
BRP per sysselsatt 2010-2021. Tusental kronor

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 959 990 984 989 1 033 1 097 1 107 1 109 1 148 1 210 1 254 1 331
Uppsala län 781 795 793 823 839 853 869 904 913 931 952 1 061
Södermanlands län 759 764 775 735 733 764 778 823 864 863 869 952
Östergötlands län 717 729 739 756 777 809 819 828 858 879 895 933
Jönköpings län 646 676 678 687 703 728 765 795 802 823 850 929
Kronobergs län 702 727 737 755 765 808 827 846 883 895 908 1 022
Kalmar län 710 732 707 719 730 758 767 791 816 832 841 932
Gotlands län 574 604 597 610 610 642 642 658 666 740 735 775
Blekinge län 680 683 675 674 707 790 751 754 847 871 922 1 000
Skåne län 739 741 743 759 782 814 829 866 879 917 950 1 004
Hallands län 736 720 697 720 716 734 777 790 821 844 854 934
Västra Götalands län 763 783 778 794 823 885 897 918 924 961 966 1 035
Värmlands län 721 725 745 740 756 780 806 841 850 870 882 974
Örebro län 704 733 754 741 749 761 808 841 848 862 894 941
Västmanlands län 738 749 736 754 756 821 831 845 844 839 860 923
Dalarnas län 725 760 740 746 753 782 820 826 840 886 878 959
Gävleborgs län 698 686 712 721 756 773 793 797 857 877 911 924
Västernorrlands län 783 789 778 773 789 818 817 843 880 904 906 1 014
Jämtlands län 812 723 710 717 746 729 769 792 798 816 852 937
Västerbottens län 735 722 726 723 731 767 779 795 849 879 894 998
Norrbottens län 910 928 876 857 853 851 866 963 1 007 1 095 1 096 1 376
Riket 796 812 809 818 843 886 902 922 947 985 1 008 1 085
BRP per sysselsatt. Index riket=100

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 120 122 122 121 123 124 123 120 121 123 124 123
Uppsala län 98 98 98 101 100 96 96 98 96 95 94 98
Södermanlands län 95 94 96 90 87 86 86 89 91 88 86 88
Östergötlands län 90 90 91 92 92 91 91 90 91 89 89 86
Jönköpings län 81 83 84 84 83 82 85 86 85 84 84 86
Kronobergs län 88 90 91 92 91 91 92 92 93 91 90 94
Kalmar län 89 90 87 88 87 86 85 86 86 84 83 86
Gotlands län 72 74 74 75 72 72 71 71 70 75 73 71
Blekinge län 85 84 83 82 84 89 83 82 89 88 91 92
Skåne län 93 91 92 93 93 92 92 94 93 93 94 93
Hallands län 92 89 86 88 85 83 86 86 87 86 85 86
Västra Götalands län 96 96 96 97 98 100 99 100 98 98 96 95
Värmlands län 91 89 92 90 90 88 89 91 90 88 88 90
Örebro län 88 90 93 91 89 86 90 91 90 88 89 87
Västmanlands län 93 92 91 92 90 93 92 92 89 85 85 85
Dalarnas län 91 94 91 91 89 88 91 90 89 90 87 88
Gävleborgs län 88 84 88 88 90 87 88 86 90 89 90 85
Västernorrlands län 98 97 96 94 94 92 91 91 93 92 90 93
Jämtlands län 102 89 88 88 88 82 85 86 84 83 85 86
Västerbottens län 92 89 90 88 87 87 86 86 90 89 89 92
Norrbottens län 114 114 108 105 101 96 96 104 106 111 109 127
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta