Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Varsel

Senast uppdaterad 2023-05-11
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2023

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

3075

1669

1968

1819

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

18

46

288

68

 

 

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

8

32

111

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

220

64

120

145

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

288

56

23

71

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

220

14

28

48

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

15

137

91

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

0

80

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

27

0

7

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Skåne län

272

684

621

419

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands län

45

66

62

77

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

567

971

904

424

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

35

97

22

16