Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2023-03-15
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Gotlands län

Visby

202301

13 774

13 774

202302

15 781

15 781

202303

 

 

202304

 

 

202305

 

 

202306

 

 

202307

 

 

202308

 

 

202309

 

 

202310

 

 

202311

 

 

202312

 

 

2023 Totalt

29 555

29 555

     

Månad

Flygplats

Gotlands län

Visby

202201

8 809

8 809

202202

9 801

9 801

202203

15 458

15 458

202204

22 325

22 325

202205

27 463

27 463

202206

32 162

32 162

202207

49 593

49 593

202208

35 967

35 967

202209

28 603

28 603

202210

26 345

26 345

202211

21 356

21 356

202212

16 878

16 878

2022 Totalt

294 760

294 760

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta