Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2022-11-17
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Gotlands län

Visby

202201

8 809

8 809

202202

9 801

9 801

202203

15 458

15 458

202204

22 325

22 325

202205

27 463

27 463

202206

32 162

32 162

202207

49 593

49 593

202208

35 967

35 967

202209

28 603

28 603

202210

26 345

26 345

202211

 

 

202212

 

 

2022 Totalt

256 526

256 526

     

Månad

Flygplats

Gotlands län

Visby

202101

2 969

2 969

202102

3 273

3 273

202103

4 044

4 044

202104

4 860

4 860

202105

9 706

9 706

202106

17 226

17 226

202107

35 528

35 528

202108

29 647

29 647

202109

22 523

22 523

202110

22 973

22 973

202111

21 031

21 031

202112

15 707

15 707

2021 Totalt

189 487

189 487

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta