Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2021-09-14
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Gotlands län

Visby

202101

2 969

2 969

202102

3 273

3 273

202103

4 044

4 044

202104

4 860

4 860

202105

9 706

9 706

202106

17 226

17 226

202107

35 528

35 528

202108

29 647

29 647

202109

 

 

202110

 

 

202111

 

 

202112

 

 

2021 Totalt

107 253

107 253

     

Månad

Flygplats

Gotlands län

Visby

202001

23 199

23 199

202002

23 417

23 417

202003

15 182

15 182

202004

906

906

202005

691

691

202006

3 105

3 105

202007

12 579

12 579

202008

11 473

11 473

202009

9 926

9 926

202010

11 755

11 755

202011

6 241

6 241

202012

4 262

4 262

2020 Totalt

122 736

122 736

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta