Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Varsel

Senast uppdaterad 2024-04-11
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

2024

 

Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

2160

3054

2268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

82

93

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

28

51

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

91

228

1036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

169

207

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

33

130

317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

102

53

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

190

21

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

26

21

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skåne län

601

650

369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands län

53

55

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

996

665

760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

45

20

82