Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Varsel

Senast uppdaterad 2022-11-15
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2022

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

420

518

1294

570

1088

932

872

1908

872

2 717

 

 

Uppsala län

31

18

19

87

71

43

18

91

31

43

 

 

Södermanlands län

221

24

10

0

47

5

0

7

0

8

 

 

Östergötlands län

23

158

78

49

69

147

11

49

67

154

 

 

Jönköpings län

59

61

108

117

48

0

0

45

25

237

 

 

Kronobergs län

5

65

44

11

35

0

0

95

56

126

 

 

Kalmar län

0

0

0

6

67

9

0

139

37

29

 

 

Gotlands län

0

0

0

9

0

6

0

0

0

0

 

 

Blekinge län

0

0

0

27

0

0

7

0

0

38

 

 

Skåne län

252

183

242

367

154

288

17

159

187

377

 

 

Hallands län

0

22

54

0

44

0

12

0

10

77

 

 

Västra Götalands län

246

66

265

78

257

887

76

272

267

333

 

 

Värmlands län

12

13

11

12

16

18

48

40

0

5

 

 

Örebro län

18

12

192

144

16

38

23

0

26

88

 

 

Västmanlands län

20

15

30

311

130

6

22

59

290

195

 

 

Dalarnas län

63

11

34

0

12

10

0

13

0

81

 

 

Gävleborgs län

5

6

0

42

0

36

0

54

0

112

 

 

Västernorrlands län

6

37

0

0

18

8

20

35