Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Arbetslösa totalt

Arbetslösa totalt

Senast uppdaterad 2023-01-17
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden.

PDF
Diagram nuläge

Öppet arbetslösa samt i arbetsmarknadsprogram Gotlands län, månadsvis

                         

Kommun/ Region    

2022

Jan     

Feb     

Mars   

April   

Maj     

Juni  

Juli   

Aug     

Sept   

Okt     

Nov    

Dec     

Gotland

1 567

1 511

1 415

1 300

1 168

1 116

1 065

1 143

1 201

1 263

1 245

1 297

Gotlands län

1 567

1 511

1 415

1 300

1 168

1 116

1 065

1 143

1 201

1 263

1 245

1 297

Riket

369607

363575

354646

344536

333627

334805

339782

335487

332737

332603

331012

335853

Utveckling 2021-2022, procent

-25,6

-26,5

-27,2

-29,0

-29,2

-23,3

-25,8

-23,4

-22,2

-18,3

-18,3

-15,6

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

Kommun/ Region    

2021

Jan     

Feb     

Mars   

April   

Maj     

Juni  

Juli   

Aug     

Sept   

Okt     

Nov    

Dec     

Gotland

2 106

2 056

1 944

1 832

1 649

1 455

1 435

1 493

1 544

1 546

1 523

1 537

Gotlands län

2 106

2 056

1 944

1 832

1 649

1 455

1 435

1 493

1 544

1 546

1 523

1 537

Riket

460313

454278

440261

425266

411456

407999

408417

399389

387724

377011

369762

370455

Utveckling 2020-2021, procent

17,9

18,2

7,1

-6,8

-15,5

-24,9

-23,9

-23,6

-22,2

-19,9

-22,5

-24,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta