Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2024-02-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Gotlands län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2023K4 14 43 57
2023K3 0 7 7
2023K2 43 62 105
2023K1 54 23 77
2022K4 100 27 127
2022K3 72 18 90
2022K2 18 25 43
2022K1 0 13 13
2021K4 0 19 19
2021K3 66 8 74
2021K2 86 33 119
2021K1 0 10 10
2020K4 3 12 15
2020K3 0 4 4
2020K2 10 14 24
2020K1 12 22 34
2019K4 0 13 13
2019K3 0 14 14
2019K2 0 10 10
2019K1 122 34 156
2018K4 0 22 22
2018K3 0 8 8
2018K2 0 6 6
2018K1 5 4 9
2017K4 60 13 73
2017K3 0 5 5
2017K2 28 9 37
2017K1 0 6 6
2016K4 12 9 21
2016K3 0 11 11
2016K2 28 2 30
2016K1 0 11 11
2015K4 0 5 5
2015K3 0 0 0
2015K2 0 0 0
2015K1 0 3 3
2014K4 20 6 26
2014K3 30 2 32
2014K2 0 0 0
2014K1 0 7 7
2013K4 0 6 6
2013K3 0 8 8
2013K2 0 31 31
2013K1 0 5 5
2012K4 0 0 0
2012K3 0 1 1
2012K2 0 0 0
2012K1 12 3 15

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta