Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2024-04-04
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).
Folkmängden för kvartalet jämförs med folkmängden föregående kvartal.

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2023 och folkmängd 31 december 2023

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 029

-157

113

192

-79

489

568

-79

.

-88

9

Gotlands län

61 029

-157

113

192

-79

489

568

-79

.

-88

9

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2023 och folkmängd 30 september 2023

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 186

156

110

150

-40

1 026

838

188

.

118

70

Gotlands län

61 186

156

110

150

-40

1 026

838

188

.

118

70

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2023 och folkmängd 3 juni 2023

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 030

-115

118

153

-35

644

720

-76

.

-97

21

Gotlands län

61 030

-115

118

153

-35

644

720

-76

.

-97

21

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2023 och folkmängd 31 mars 2023

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 145

-28

113

168

-55

480

489

-9

.

-38

29

Gotlands län

61 145

-28

113

168

-55

480

489

-9

.

-38

29

Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2022 och folkmängd 31 december 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 173

-32

101

157

-56

543

542

1

.

-40

41

Gotlands län

61 173

-32

101

157

-56

543

542

1

.

-40

41

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2022 och folkmängd 30 september 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 205

294

121

153

-32

1 192

878

314

.

239

75

Gotlands län

61 205

294

121

153

-32

1 192

878

314

.

239

75

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2022 och folkmängd 3 juni 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

60 911

-98

130

132

-2

620

742

-122

.

-157

35

Gotlands län

60 911

-98

130

132

-2

620

742

-122

.

-157

35

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2022 och folkmängd 31 mars 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 009

8

113

182

-69

556

518

38

.

21

17

Gotlands län

61 009

8

113

182

-69

556

518

38

.

21

17

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta