Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2021-08-18
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2021 och folkmängd 30 juni 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

60 388

100

133

152

-19

718

659

59

.

50

9

Gotlands län

60 388

100

133

152

-19

718

659

59

.

50

9

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2021 och folkmängd 31 mars 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

60 288

164

138

164

-26

550

418

132

.

116

16

Gotlands län

60 288

164

138

164

-26

550

418

132

.

116

16

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2020 och folkmängd 31 december 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

60 124

18

96

174

-78

540

481

59

.

46

13

Gotlands län

60 124

18

96

174

-78

540

481

59

.

46

13

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2020 och folkmängd 30 september 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

60 106

274

129

140

-11

1 002

727

275

.

215

60

Gotlands län

60 106

274

129

140

-11

1 002

727

275

.

215

60

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2020 och folkmängd 30 juni 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

59 832

83

127

175

-48

726

611

115

.

115

0

Gotlands län

59 832

83

127

175

-48

726

611

115

.

115

0

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2020 och folkmängd 31 mars 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

59 749

63

115

166

-51

509

419

90

.

48

42

Gotlands län

59 749

63

115

166

-51

509

419

90

.

48

42

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta