Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2022 och folkmängd 31 december 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 173

-32

101

157

-56

543

542

1

.

-40

41

Gotlands län

61 173

-32

101

157

-56

543

542

1

.

-40

41

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2022 och folkmängd 30 september 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 205

294

121

153

-32

1 192

878

314

.

239

75

Gotlands län

61 205

294

121

153

-32

1 192

878

314

.

239

75

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2022 och folkmängd 3 juni 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

60 911

-98

130

132

-2

620

742

-122

.

-157

35

Gotlands län

60 911

-98

130

132

-2

620

742

-122

.

-157

35

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2022 och folkmängd 31 mars 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 009

8

113

182

-69

556

518

38

.

21

17

Gotlands län

61 009

8

113

182

-69

556

518

38

.

21

17

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2021 och folkmängd 31 december 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 001

-30

120

165

-45

526

547

-21

.

-45

24

Gotlands län

61 001

-30

120

165

-45

526

547

-21

.

-45

24

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2021 och folkmängd 30 september 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

61 031

643

131

149

-18

1 330

690

640

.

557

83

Gotlands län

61 031

643

131

149

-18

1 330

690

640

.

557

83

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2021 och folkmängd 30 juni 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

60 388

100

133

152

-19

718

659

59

.

50

9

Gotlands län

60 388

100

133

152

-19

718

659

59

.

50

9

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2021 och folkmängd 31 mars 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Gotland

60 288

164

138

164

-26

550

418

132

.

116

16

Gotlands län

60 288

164

138

164

-26

550

418

132

.

116

16

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta