Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2023-07-06
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2022-2023, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

22kv1

22kv2

22kv3

22kv4

23kv1

23kv2

23kv3

23kv4

Stockholms län

7 188

7 132

7 418

6 403

6 655

6 549

 

 

Uppsala län

4 386

4 050

4 202

3 869

4 161

3 678

 

 

Södermanlands län

3 681

3 636

3 718

3 553

3 429

3 223

 

 

Östergötlands län

3 630

3 838

3 705

3 523

3 363

3 407

 

 

Jönköpings län

2 862

2 911

2 952

2 706

2 699

2 610

 

 

Kronobergs län

2 456

2 413

2 482

2 307

2 400

2 179

 

 

Kalmar län

2 182

2 257

2 384

2 212

2 408

2 163

 

 

Gotlands län

3 733

4 213

4 428

3 894

3 685

3 975

 

 

Blekinge län

2 163

2 297

2 367

2 372

2 018

2 102

 

 

Skåne län

4 186

4 080

4 177

3 884

3 847

3 609

 

 

Hallands län

4 496

4 496

4 528

4 225

4 113

4 388

 

 

Västra Götalands län

4 230

4 220

4 112

3 953

3 921

3 714

 

 

Värmlands län

2 157

2 205

2 437

2 274

2 182

1 900

 

 

Örebro län

2 762

2 751

2 669

2 450

2 616

2 565

 

 

Västmanlands län

3 559

3 284

3 421

3 075

3 163

2 963

 

 

Dalarnas län

2 694

2 420

2 474

2 356

2 340

2 326

 

 

Gävleborgs län

2 153

2 445

2 311

2 226

2 389

2 198

 

 

Västernorrlands län

2 037

1 874

1 969

1 823

1 869

1 816

 

 

Jämtlands län

2 807

3 180

2 784

2 203

2 251

2 468

 

 

Västerbottens län

2 988

3 111

2 972

2 682

2 837

2 618

 

 

Norrbottens län

2 138

2 175

2 160

2 031

1 932

2 023

 

 

Riket

4 073

3 968

4 020

3 599

3 745

3 649

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2022-2023, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

22kv1

22kv2

22kv3

22kv4

23kv1

23kv2

23kv3

23kv4

Stockholms län

1,84

1,85

1,83

1,68

1,61

1,59

 

 

Uppsala län

2,04

1,88

1,88

1,75

1,69

1,63

 

 

Södermanlands län

2,11

1,96

1,91

1,81

1,68

1,67

 

 

Östergötlands län

2,21

1,96

1,90

1,75

1,62

1,65

 

 

Jönköpings län

2,34

1,86

1,86

1,79

1,65

1,67

 

 

Kronobergs län

2,22

1,92

1,98

1,89

1,73

1,76

 

 

Kalmar län

2,32

1,98

1,99

1,86

1,79

1,79

 

 

Gotlands län

2,49

1,93

2,08

1,87

1,83

1,74

 

 

Blekinge län

2,23

1,89

1,90

1,75

1,72

1,65

 

 

Skåne län

2,28

1,94

1,96

1,82

1,72

1,69

 

 

Hallands län

2,15

1,88

1,85

1,74

1,67

1,62