Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Samhällets service // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 38 994
Arvidsjaur 34 549
Boden 33 235
Gällivare 35 498
Haparanda 34 762
Jokkmokk 31 757
Kalix 34 405
Kiruna 30 237
Luleå 25 134
Pajala 42 520
Piteå 26 851
Älvsbyn 34 449
Överkalix 46 289
Övertorneå 39 967
Norrbottens län 34 903
Riket 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 25 733 26 772 27 571 28 817 30 376 31 159 32 295 31 557 32 686 36 776 38 994
Arvidsjaur 31 031 29 478 29 493 31 698 32 414 32 774 32 309 30 476 30 913 32 124 34 549
Boden 24 007 25 513 26 109 26 155 26 317 27 577 29 398 29 812 30 937 31 195 33 235
Gällivare 25 060 25 932 27 096 28 228 29 264 30 033 33 061 33 346 34 553 34 635 35 498
Haparanda 23 219 24 809 25 203 27 562 27 719 28 843 29 796 31 232 32 839 33 307 34 762
Jokkmokk 23 971 26 654 26 079 25 536 26 391 27 854 29 686 29 147 28 949 29 433 31 757
Kalix 20 903 23 328 24 905 26 162 26 825 27 929 28 892 29 004 30 535 31 774 34 405
Kiruna 23 891 24 001 25 729 25 840 27 287 28 499 28 551 28 194 28 616 28 502 30 237
Luleå 17 565 18 412 19 181 19 977 20 237 20 895 21 803 21 956 21 878 24 145 25 134
Pajala 32 308 33 696 36 453 37 703 38 295 37 957 39 046 39 372 41 029 40 572 42 520
Piteå 18 825 19 627 19 331 20 804 21 045 21 896 23 262 24 649 25 692 25 894 26 851
Älvsbyn 26 828 28 526 28 901 31 312 30 416 30 190 31 923 33 217 32 305 32 542 34 449
Överkalix 33 705 37 307 38 962 39 826 39 182 39 536 42 525 42 619 45 211 46 112 46 289
Övertorneå 29 111 31 159 32 296 34 605 35 384 36 534 35 562 36 912 37 463 37 722 39 967
Norrbottens län 25 440 26 801 27 665 28 873 29 368 30 120 31 293 31 535 32 400 33 195 34 903
Riket 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 006 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 104 107 112 118 121 126 123 127 143 152
Arvidsjaur 100 95 95 102 104 106 104 98 100 104 111
Boden 100 106 109 109 110 115 122 124 129 130 138
Gällivare 100 103 108 113 117 120 132 133 138 138 142
Haparanda 100 107 109 119 119 124 128 135 141 143 150
Jokkmokk 100 111 109 107 110 116 124 122 121 123 132
Kalix 100 112 119 125 128 134 138 139 146 152 165
Kiruna 100 100 108 108 114 119 120 118 120 119 127
Luleå 100 105 109 114 115 119 124 125 125 137 143
Pajala 100 104 113 117 119 117 121 122 127 126 132
Piteå 100 104 103 111 112 116 124 131 136 138 143
Älvsbyn 100 106 108 117 113 113 119 124 120 121 128
Överkalix 100 111 116 118 116 117 126 126 134 137 137
Övertorneå 100 107 111 119 122 125 122 127 129 130 137
Norrbottens län 100 105 109 113 115 118 123 124 127 130 137
Riket 100 103 105 109 112 115 119 122 126 129 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta