Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Samhällets service // Barnomsorg

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2021. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arjeplog 186 385
Arvidsjaur 164 935
Boden 166 619
Gällivare 155 884
Haparanda 156 330
Jokkmokk 173 580
Kalix 149 168
Kiruna 180 124
Luleå 168 555
Pajala 205 272
Piteå 160 100
Älvsbyn 160 990
Överkalix 148 607
Övertorneå 188 535
Norrbottens län 168 934
Riket 162 335
Kommunala kostnader för förskola 2011-2021. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arjeplog 131 051 131 222 129 092 135 152 130 957 134 037 143 262 200 526 200 632 200 780 186 385
Arvidsjaur 129 381 121 789 131 845 140 354 145 320 148 408 163 469 160 013 164 839 163 792 164 935
Boden 124 540 124 268 121 504 129 607 131 662 132 886 138 019 152 004 154 598 158 157 166 619
Gällivare 120 838 117 657 116 769 124 108 146 779 140 926 137 900 140 672 145 939 150 527 155 884
Haparanda 126 032 132 331 136 853 131 536 131 380 138 417 124 157 140 411 126 170 143 202 156 330
Jokkmokk 153 246 139 735 144 182 140 685 158 328 163 754 149 248 160 026 165 111 166 824 173 580
Kalix 119 262 119 928 124 668 126 754 132 417 135 269 138 621 146 273 149 555 129 281 149 168
Kiruna 130 020 136 399 158 658 150 257 163 945 183 199 173 402 176 544 170 384 168 934 180 124
Luleå 129 908 136 744 142 185 151 580 155 724 158 280 159 040 163 917 161 781 156 842 168 555
Pajala 142 678 151 560 165 972 163 064 162 157 172 887 160 822 173 613 190 848 187 916 205 272
Piteå 131 619 132 592 129 993 132 774 142 035 146 804 147 816 153 130 149 067 151 549 160 100
Älvsbyn 135 942 137 564 140 879 144 302 146 946 147 352 153 393 155 962 155 589 153 126 160 990
Överkalix 126 225 113 023 109 004 137 200 149 923 158 956 159 251 165 913 144 954 144 136 148 607
Övertorneå 164 146 - 139 549 151 588 149 957 164 611 166 934 185 505 181 663 186 821 188 535
Norrbottens län 133 206 130 370 135 082 139 926 146 252 151 842 151 095 162 465 161 509 161 563 168 934
Riket 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 335
Kommunala kostnader för förskola 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arjeplog 100 100 99 103 100 102 109 153 153 153 142
Arvidsjaur 100 94 102 108 112 115 126 124 127 127 127
Boden 100 100 98 104 106 107 111 122 124 127 134
Gällivare 100 97 97 103 121 117 114 116 121 125 129
Haparanda 100 105 109 104 104 110 99 111 100 114 124
Jokkmokk 100 91 94 92 103 107 97 104 108 109 113
Kalix 100 101 105 106 111 113 116 123 125 108 125
Kiruna 100 105 122 116 126 141 133 136 131 130 139
Luleå 100 105 109 117 120 122 122 126 125 121 130
Pajala 100 106 116 114 114 121 113 122 134 132 144
Piteå 100 101 99 101 108 112 112 116 113 115 122
Älvsbyn 100 101 104 106 108 108 113 115 114 113 118
Överkalix 100 90 86 109 119 126 126 131 115 114 118
Övertorneå 100 - 85 92 91 100 102 113 111 114 115
Norrbottens län 100 98 101 105 110 114 113 122 121 121 127
Riket 100 103 105 109 114 119 123 127 129 131 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta